KAREL'de Kariyer

Buradasınız

Karel'de KariyerMisyonumuz

Misyonumuz, KAREL'in sürekli gelişimini sağlayan bilgi, beceri ve tecrübeye sahip bireylerin uygun kadrolara istihdam edilmesi, bu kişilerin iş doyumunun sağlanması, sosyal ve güvenlik ihtiyaçlarının kurumun sunduğu imkanlarla karşılanmasıdır.
 
Vizyonumuz 
Başarının, ancak nitelikli insangücünün uygun işe istihdam edilmesi, çalışanın kurum hedeflerine yönelik gelişimi için zemin oluşturulması, bu kişilerin sürekliliğinin sağlanması ve yatırımın insana yapılması yoluyla elde edileceğine inanırız. 
Her çalışanın ayrı bir değer olduğunu kabül eder ve kurumsal kültürümüzün önemli bir parçası olarak görürüz. Kurumsal yapımız içinde, işveren ve işgörenlerin memnuniyetinin, modern yönetim yaklaşımını, verimliliği ve birlikteliği olumlu yönde etkilediğini biliriz.
İnsan kaynakları uygulamalarını bilimsel yaklaşımlarla ve yaratıcı fikirlerle geliştirmeyi ve hayata geçirmeyi amaçlarız. Bu uygulamaların sistematik olarak gerçekleştirilmesini hedefleriz.
 
Faaliyetlerimiz
Etkin görüşme süreçleri ile açık pozisyonlara uygun elemanların seçimi,
Eğitim ihtiyaçları doğrultusunda mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitim, seminer,vb.'nin planlanması ve gerçekleştirilmesi
İşin niteliklerine uygun bir performans sistemi oluşturarak çalışan performansının izlenmesi ve geliştirilmesi
Çalışan memnuniyetinin periyodik olarak ölçülmesi ve sonuçlar doğrultusunda iyileştirme-geliştirme faaliyetlerinin organize edilmesi
Şirket içinde ve dışında sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi
İstanbul, Genel Müdürlük
0 212 355 48 00
Ankara Merkez Ofis
0 312 293 01 00
İzmir Bölge Müdürlüğü
0 232 445 55 55
Bursa Bölge Müdürlüğü
0 224 244 74 84
Antalya Bölge Müdürlüğü
0 242 323 13 13
Van Bölge Müdürlüğü
0 432 214 00 30