TCP/IP Nedir? Nasıl Çalışır?

Buradasınız

TCP/IP Nedir?  Nasıl Çalışır?
İki ya da daha fazla bilgisayarın birbirleriyle iletişim kurabilmesi için bazı protokollere ihtiyaçları vardır. Bugün bunlardan TCP/IP protokollerine değineceğiz.

İlk olarak 80’li yıllarda Amerikan Savunma Bakanlığı(DoD) tarafından OSI tabanlı sistemlere alternatif olarak geliştirilmiştir. Açılımı Transmission Control Protocol/Internet Protokol olan TCP/IP internetin temel protokollerini içeren bir pakettir. Bir çok protokolün bir araya gelmesi ile oluşmuştur. TCP kısmı veri transferinde önemli noktaları belirtirken IP kısmı taşıma yolunu bulmayı belirtir. Protokol yapısı Uygulama Katmanı, Taşıma Katmanı, İnternet Katmanı, Ağ Erişim Katmanı ve Fiziksel Katman olmak üzere 5’e ayrılır.

1) Uygulama Katmanı
Farklı sunucular üzerindeki süreç ve uygulamalar arasındaki iletişimi sağlar. (Örn: HTTP, FTP, SMTP, vs.)

2) Taşıma Katmanı
Noktadan noktaya veri akışını sağlar. (TCP ve UDP)

3) İnternet Katmanı
Routerlar ile birbirine bağlanmış ağlar boyunca verinin kaynaktan hedefe yönlendirilmesini sağlar. Bu akışı sağlayan kaynak ve hedef adres bilgileri internet katmanında saklanır

4) Ağ Erişim Katmanı
Uç sistem ile ağ arasındaki lojik arabirime ilişkin katmandır. Verilerin fiziksel olarak 1 ve 0’lara dönüştürülerek taşınması sağlanır. MAC

5) Fiziksel Katman
İletişim ortamının karakteristik özelliklerini, sinyalleşme hızını ve kodlama şemasını belirler. Veri kablo tipine (veya kablosuz) göre elektrik sinyallerine veya elektromanyetik dalgalara dönüştürülür.
 
 
< Bilgi Bankası
< Telefon ve Santral Sistemleri