Frame Check Sequence Nedir?

Buradasınız

Frame Check Sequence Nedir ?
Kısaltması FCS olan bu kelime dizini türkçede Frame kontrol dizisi anlamına gelir. Hata tespiti ve kontrolü için veri paketlerine eklenen fazla bit ve karakterleri ifade eder.

Ağ verileri framlerde iletilir. Her bir frame, kaynak ve hedef ortam erişim kontrolü, adresleri ve uygulamaları gibi temel bilgileri tutan, başlığa eklenen veri bitlerinden oluşur. Hedeflere kontrol edilen framelerin sonuna başka bir karakter kümesi eklenir. Eşleşen FCS'ler, verilen verilerin doğru olduğunu gösterir.

Ağ iletişimi çeşitli veri aktarım ortamı kullandığından, sık sık hatalar ortaya çıkar. Veriler bir karede iletildiğinde çerçevenin veri bitlerine belirli bir FCS eklenir. Kaynak, bu FCS'yi bir çerçeve göndermeden önce doğrular ve hedefte karşılaştırılarak hesaplar. FCS verileri eşleşirse, iletim başarılı kabul edilir. Değilse veri frameleri hata nedeniyle otomatik olarak atılır.

FCS teknolojisi, en iyi hata kontrol tekniklerinden biridir ve kullanışlı olmasından dolayı da oldukça popüler konumdadır.
 
 
< Bilgi Bankası
< Telefon ve Santral Sistemleri