AR-GE / Teknoloji

Buradasınız

Karel, sektöründe Türkiye'nin en gelişmiş, en fazla bilgi birikimine sahip, en sistematik Ar-Ge merkezlerinden birisine sahiptir.

Ar-Ge faaliyetlerine büyük önem veren Karel, Türkiye'nin haberleşme elektroniği sektöründe yabancı ortağı olmayan en büyük şirketi konumundadır. Karel'in herhangi bir lisans veya know-how bağımlılığı bulunmamaktadır.

Bilkent Cyberpark'ta bulunan Ar-Ge tesislerinde sıfır noktasından ambalajlı ürüne kadar tüm yazılım, elektronik ve mekanik tasarımı kapsayan yeni ürün geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir. Sektöründe uzun dönemli rekabetçilik, yeni teknolojileri özümseme, ürün sistemlerine entegre etme; teknoloji yaratabilme potansiyel ve yetkinliğine bağlıdır. Teknolojinin son derece hızlı geliştiği günümüzde yeni ve rasyonel çözümler geliştirebilmek ve bunları satılabilir ürünlere çevirerek pazara sunmak hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, güçlü Ar-Ge kabiliyetlerine sahip olmak, kuruluşundan itibaren Karel'in birinci önceliği olmuştur.

Karel, uzun yıllardır konsolide satış cirosunun ortalama %5'ini Ar-Ge harcamaları için ayırmaktadır. Bu oran Türkiye ortalamasının çok üstündedir.

30 Eylül 2023 tarihi itibariyle 216 kişinin çalıştığı Karel Ar-Ge Merkezi, haberleşme elektroniği ve endüstriyel elektronik alanlarında Türkiye'de, haklı ve özgün bir konuma sahiptir. Bu ekipman ve bilgi birikimini, Aselsan ve Arçelik gibi firmalara tasarım ve proje gerçekleştirerek de pekiştirmektedir.
Karel Ar-Ge robot ve ataletsel navigasyon
Ana faaliyet konularında odaklamanın yanı sıra Ar-Ge inovasyon kurulunun yönlendirmesi doğrultusunda yapay zeka, nesnelerin interneti ve otomotiv alanında da araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir. Otomotiv alanında sürücü destek sistemleri ve elektronik kontrol sistemleri özelinde yoğunlaşmıştır.

Sürücü destek sistemlerinde ise ana odak noktası çevresel görüş ekipmanlarının geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu odakla da mühendislik faaliyetleri yürütülmektedir. Nesnelerin interneti ana başlığı altında ise farklı sensör veya sensör gruplarının okunması ve bu verilerin sunucu ortamına iletilmesi amacıyla mühendislik faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Kuruluşundan itibaren birçok elektronik haberleşme sistemi geliştiren ve tümleşik iletişim çözümleriyle bütünleştiren Ar-Ge birimi, son yıllarda en yeni bulut bilişim teknolojilerini kullanarak sesli ve görüntülü iletişim çözümlerini bulut hizmeti olarak da sunma noktasına ulaşmıştır.

5G çekirdek şebeke ve radyo erişim şebekesi geliştirme faaliyetlerinde önemli sonuçlar alınmış ve 5G teknolojileri hayata geçtiğinde yerli milli sistemlerin kullanılmasına yönelik çalışmalara devam etmek üzere gerekli bilgi birikimi oluşturmuştur. Hücresel şebekelerde kullanılacak 6G ve ötesi teknolojiler de dünya ile birlikte takip edilmektedir.

Karel Ar-Ge
Müşteri ihtiyaçlarını karşılayan, kullanımı basit, güvenilir, üretilebilir ve desteği kolay ürünleri zamanında tasarlayıp hazırlamak için gerekli birikime sahiptir. Bu faaliyetler ISO 9001 ve CMMI seviye 3 karşılığı süreçler ile güvence altına alınmıştır. Bunun yanı sıra pek çok proje, müşteri tarafından tanımlanmış süreçlerle de uyumlu olarak başarı ile tamamlanmaktadır.
 
Farklı teknolojik ihtiyaçlara cevap verebilmek için Karel Ar-Ge kadrosunda derin mühendislik birikimi olan uzmanların yanı sıra, akademik geçmişe sahip araştırmacılar da yer almakta ve üniversiteler ile ortak çalışmalar yürütülmektedir.

Karel Ar-Ge; haberleşme, endüstriyel elektronik sektörlerinde yaptığı başarılı ürün ve projelerle dünya çapında rekabetçi olmayı ve ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflemektedir.

Ar-Ge faaliyetleri sektörlere göre uzmanlaşmış personel ve teknik disiplinlere göre organize olmuştur. Bu yapıda aynı anda farklı çalışmalar birlikte yürütülmektedir.  İş akışlarının, süreçlerin ve tasarım ortamlarının otomasyonunda dünya standartlarında araçlar kullanılmakta ve bu sayede bilginin kalıcılığı, kaynak planlaması ve izlenebilirliği sağlanmaktadır. Bu kapsamda teknik disiplinler, sektör ihtiyaçlarını sağlayacak tasarım, doğrulama ve destek çalışmalarını yapmakta ve bu bilgi birikimi kurumsallaştırılmaktadır.
Karel Ar-Ge elektronik tasarım ve üretim
Elektronik
Karel, mühendislik süreçleri yanı sıra RTCA-DO-254 gibi zorlayıcı havacılık standartlarına uygun tasarım yapma yeteneğine de sahiptir. Yüksek hızda sayısal, analog ve FPGA tabanlı tasarımlar ile istenilen ürün işlevlerini karşılar. Paket ve devre anahtarlamalı haberleşme, terminal cihazlar, VME, VPX, PCI tabanlı kartlar, SOM (system on module), güç kaynağı, her çeşit beyaz eşya elektroniği tasarımlarında uzmanlaşmıştır. Tasarımların üretilebilirlik, test edilebilirlik, elektromanyetik uyumluluk(EMC/EMI), çevre koşulu ve güvenlik normlarına uygun biçimde yapılması konusunda önemli bilgi ve tecrübeye sahiptir. Tasarımlar; çalışma sıcaklığı, çalışma gerilimi, ürün ömrü, malzeme yaşlanması gibi faktörler dikkate alınarak yapılmaktadır.

Yazılım
Mikro denetleyiciler üzerinde koşan gömülü kodlardan, üst seviye sunucu uygulamalarına kadar farklı yazılımlar deneyimli ekipler tarafından Karel süreçlerine uygun olarak geliştirilmektedir.  Yazılım geliştirme yaşam döngüsü içinde birim test, kod metrik ve kural kontrolü, kod gözden geçirme ve statik kod analizi düzenli olarak yapılmaktadır. Karel (Ar-Ge); haberleşme protokolleri, anahtarlama yazılımları, bulut bilişim, sanallaştırma, GIS, ses ve görüntü işleme algoritmaları,  kullanıcı arayüzleri, seyrüsefer yazılımları, donanım soyutlama katmanı yazılımları,  gerçek zamanlı gömülü yazılım alanlarında ve çamaşır makinesi, kurutma makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, fırın gibi ürüne özel kontrol ve güvenlik algoritmaları konusunda derin tecrübeye sahiptir.
Karel Ar-Ge nesnelerin interneti ve yazılım
Mekanik
Ürünlerin endüstriyel tasarımları, gelişmiş ve güncel yazılım tasarım araçları kullanılarak Karel bünyesinde yapılmaktadır. Boyut, ağırlık analizi, ısı analizi, sahada uzun ömürlü kullanım gibi konulara dikkat edilerek gerçekleştirilen tasarımlar için hızlı prototip ile kavram doğrulaması da yapılmaktadır. Sıcaklık, sızdırmazlık, titreşim ve darbe dayanımı gibi koşullara uygun askeri standartta tasarımlar konusunda önemli bir tecrübeye sahiptir. Ürün endüstriyel tasarımından hızlı prototip ile kavram doğrulamaya, ağırlık analizinden sahada uzun ömürlü kullanımına kadar pek çok konu bu teknik disiplin sorumluluğundadır. Mekanik tasarım ekibi boyut, sıcaklık, sızdırmazlık, titreşim, darbe dayanımı gibi ihtiyaçları elektronik ve elektro-mekanik parçalarla birlikte 3B CAD araçları kullanarak çözmektedir.

Test
Geliştirilen ürünlerin Ar-Ge yaşam döngüsü içinde doğrulanmasını ve olabilecek en erken aşamada hata tespitini sağlar. Test alanında uzmanlaşmış mühendisler, işin başlangıcından itibaren test edilebilirlik ve test tasarımı üzerine çalışmalar yapmakta ve test çözümleri üretmektedirler. Karel tarafından geliştirilen genel amaçlı test dili ile BDD test otomasyonu sağlanmış ve bu yöntem, geliştirme yaşam döngüsü içinde entegre edilmiştir. Ürünler üzerinde; protokol test cihazları, yük test cihazları, QoS analizi, çevre koşulu testleri için iklimlendirme kabinleri, titreşim tablaları ile testler yapılmaktadır. Tüm test yapısının otomasyonu ile yüksek verimli ve sürekli entegrasyon hedefine uygun çalışmalar olanaklı hale gelmiştir.
Karel Ar-Ge endüstriyel tasarım ve test hizmetleri
Ürün Destek
Karel kendi ürünleri ve projeleri dışında, EMS kart üretimi de yapmaktadır. Bu kapsamda tasarımı Karelde yapılmamış ürünler için seri üretimde test otomasyonu, üretilebilirlik analizi, maliyet analizleri Ar-Ge ekiplerince gerçekleştirilebilmekte, üretim/tasarım kesişimi sağlanarak farklı firmalar için üretim yapılabilmektedir.