KAREL'de Kariyer

Buradasınız

Karel'de Kariyer

Misyonumuz, KAREL'in sürekli gelişimini sağlayan bilgi, beceriye sahip, öğrenmeye, kendini geliştirmeye ve katma değer yaratmaya istekli bireylerin uygun kadrolara istihdam edilmesi, bu kişilerin iş doyumunun sağlanması, sosyal ve güvenlik ihtiyaçlarının kurumun sunduğu imkanlarla karşılanmasıdır.

Başarının, ancak nitelikli insan gücünün istihdam edilmesi, çalışanın kurum hedeflerine yönelik gelişimi için zemin oluşturulması, bu kişilerin sürekliliğinin sağlanması ve yatırımın insana yapılması yoluyla elde edileceğine inanırız.
 
Her çalışanın ayrı bir değer olduğunu kabul eder ve kurumsal kültürümüzün önemli bir parçası olarak görürüz. Kurumsal yapımız içinde, işveren ve iş görenlerin memnuniyetinin, modern yönetim yaklaşımını, verimliliği ve birlikteliği olumlu yönde etkilediğini biliriz.
 
İnsan kaynakları uygulamalarını bilimsel yaklaşımlarla ve yaratıcı fikirlerle geliştirmeyi ve hayata geçirmeyi amaçlarız. Bu uygulamaların sistematik olarak gerçekleştirilmesini hedefleriz.