KAREL'de Kariyer

Buradasınız

Karel'de KariyerMisyonumuz
Misyonumuz, KAREL'in sürekli gelişimini sağlayan bilgi, beceriye sahip, öğrenmeye, kendini geliştirmeye ve katma değer yaratmaya istekli bireylerin uygun kadrolara istihdam edilmesi, bu kişilerin iş doyumunun sağlanması, sosyal ve güvenlik ihtiyaçlarının kurumun sunduğu imkanlarla karşılanmasıdır.

Vizyonumuz 

  • Başarının, ancak nitelikli insan gücünün istihdam edilmesi, çalışanın kurum hedeflerine yönelik gelişimi için zemin oluşturulması, bu kişilerin sürekliliğinin sağlanması ve yatırımın insana yapılması yoluyla elde edileceğine inanırız. 
  • Her çalışanın ayrı bir değer olduğunu kabul eder ve kurumsal kültürümüzün önemli bir parçası olarak görürüz. Kurumsal yapımız içinde, işveren ve iş görenlerin memnuniyetinin, modern yönetim yaklaşımını, verimliliği ve birlikteliği olumlu yönde etkilediğini biliriz.
  • İnsan kaynakları uygulamalarını bilimsel yaklaşımlarla ve yaratıcı fikirlerle geliştirmeyi ve hayata geçirmeyi amaçlarız. Bu uygulamaların sistematik olarak gerçekleştirilmesini hedefleriz.

Faaliyetlerimiz
İşe Alım: Etkin görüşme süreçleri ile açık pozisyonlara uygun elemanların seçimi,
Eğitim ve Gelişim: Eğitim ihtiyaçları doğrultusunda mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitim, seminer vb.nin planlanması ve gerçekleştirilmesi
Performans Yönetimi: İşin niteliklerine uygun bir performans sistemi oluşturarak çalışan performansının izlenmesi ve geliştirilmesi
Kariyer ve Yetenek Yönetimi: Çalışanların mevcut durumlarını, bir sonraki adımlarını ve iş geleceklerini açıklıkla ortaya koyan, onlara adil terfi olanakları hazırlayan ve onların uygun statülere doğru yönlendirilmesini sağlayan atama sisteminin yürütülmesi ve geliştirilmesi
Ücret Yönetimi: İş gerekliliklerini, çalışanların yetkinliklerini, sorumluluklarını, eğitim ve tecrübelerini esas alan, yüksek performansı ödüllendiren, adil ve rekabetçi bir ücret politikasının yürütülmesi ve geliştirilmesi
Çalışan Memnuniyeti/Motivasyon: Çalışan memnuniyetinin iyileştirme-geliştirme faaliyetlerinin organize edilmesi
Sosyal Faaliyetler: Şirket içinde ve dışında sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi