PBX Terimler Sözlüğü - Nedir, Açılımı Nedir, Ne Demek

Buradasınız

PBX nedir?
Private Branch Exchange
Telefon Santralı
Organizasyonun içindeki dahili görüşmeleri ve organizasyonun dış dünya ile harici görüşmelerini anahtarlayan ve yönlendiren sistemlerdir.

PABX açılımı nedir?
Private Automatic Branch Exchange
Telefon Santralı
Robot Operatör ile çalışan özel santral ağı; günümüzde bütün sitemler otomatik olduğu için PBX ile aynıdır.

Bulut Santral (Sanal Santral) Nedir?
Telefon santralı ihtiyacınızı kurumunuzda bir donanım veya yazılım bulunmasına ihtiyaç kalmaksızın internet üzerinden kullanmanıza olanak sağlayan yeni nesil bir iletişim hizmetidir.
Bulut santral (sanal santral) sayesinde santralın özelliklerini yatırım maliyeti olmadan, abonelik sistemi ile kullanabilirsiniz. Şubeleriniz için ayrı ayrı yatırım yapmaya gerek kalmadan tüm kurumunuzu tek bir santral olarak kolay web arayüzleri üzerinden yönetebilirsiniz.

DTMF neyin kısaltmasıdır?
Dual Tone Multi Frequency
İkili Tonda Çoklu Frekans
Telefonların tuşlarına basıldığında oluşan sinyallerdir. Bir yüksek bir de düşük frekans grubundan 2 tonun birleşmesiyle oluşan DTMF böylelikle sinyallerin benzeşmemesini sağlar.

CF
Call Forwarding /CALL Dıversıon
Çağrı Yönlendirme
Gelen aramaların başka bir hatta veya operatöre yönlendirilmesidir.

CFNA
Call-Forward No Answer
Cevapsız Aramaları Yönlendirme
Gelen aramaların cevapsız kalması halinde operatöre yönlendirilmesidir.

CFB
Call Forward-Busy
Meşgulken Arama Yönlendirme
Gelen aramaların kullanıcı meşgul olduğunda operatöre ya da başka bir kullanıcıya yönlendirilmesidir.

CFU
Call Forward Uncondıtıonal
Koşulsuz Arama Yönlendirme
Aramaların herhangi bir durumda başka bir kullanıcıya ya da operatöre yönlendirilmesidir.

CLID (CID) Ne demek?
Calling Line Identification
Analog veya sayısal telefonlarda gelen aramaların numarasını gösterme özelliğidir.

CLIP
Callıng Lıne Idendıfıcatıon Presentatıon
Arayan Numarayı Gösterme
Gelen aramaların numarasını ya da rehberde kayıtlı isimlerini telefona cevap vermeden gösterme özelliğidir.

COLP
Connected Line Identification Presentation
Bağlı Hat Kimliğini Gösterme
Giden aramalarda çevirilen numaranın kimliğini bulma ve gösterme özelliğidir.

CLIR
Calling Line Identification Restriction
Arayan Hatttın Kimlik Gizlemesi
Hat kimliğinin arama yaparken gizlenmesini ya da istenilen bir isimle gözükmesini sağlayan özelliktir.

COLR
Connected Line Identification Restriction
Bağlı Hattın Kimlik Gizlemesi
Arama yapılan numaranın aranılan taraftan gizli kalmasını sağlayan özelliktir.

CH
Call Hold
Bir hat ile bağlantıyı kesmeden veri iletişimini duraklatmaktır.

FCT nedir?
Fixed Cellular Terminal
Sabit Cep Telefonu Terminali
Telefon santrallarından başlatılan GSM aramalarını sabit hatlar yerine, GSM SİM kartları üzerinden yapılmasını sağlayan sistemdir.

KTS
Key telephone System
Tuşlu/Anahtarlı Telefon Sistemi
PBX'lere oranla daha küçük ve daha ucuz ama daha kısıtlı özelliklere sahip olan iletişim sistemidir.

KTSoIP
Key Telephone System Over IP
İnternet Baplantılı Tuşlu/Anahtarlı Telefon Sistemi
Internet Protokolü(IP) üzerinden çalışan KTS'lerdir.

ACD nedir?
Automated Call Distribution
Otomatik Çağrı Dağılımı
Gelen çağrıların önceden belirlenen veya uygun olan kullanıcılara otomatik olarak dağıtılmasıdır.

AA
Auto Answer
Otomatik Cevaplama
Yerinde olmayan veya meşgul olan kullanıcılara gelen çağrılara robot operatörün cevap vermesidir.

CDR
Call Detail Recorder
Arama Detayı Kaydedici
VoIP özelliğinde güncel sistem kullanımı bilgilerini içeren dosyadır.

CMDR
Centralized Message Detail Recorder
Merkezi Mesaj Detay Kaydedici

COS
Call Origination Status
VoIP üzerinden yapılan çağrıların toplanması ve uygun kullanıcılara dağıtılmasıdır.

DECT nedir? DECT açılımı nedir?
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunications
Dijital Geliştirilmiş Kablosuz Haberleşme
Yüksek ses kalitesi ve güvenlik sağlayan, kablosuz telefonlara özgü bir uluslararası erişim standardıdır. Hattın dinlenmesine karşı yüksek güvenlik sağlamasının yanı sıra kullandığı dijital teknoloji ile parazit ve hat karışmalarını ortadan kaldırır ve mükemmel ses kalitesi sunar.

GAP
Generic Access Profile
Genel Erişim Profili
DECT baz istasyonlarının uygun bir DECT el ünitesiyle çalışmasına izin veren bir dizi zorunluluğu tanımlayan profildir.

IVR nedir? Ne işe yarar?
Interactive Voice Response
Sesli Yanıt Sistemi /Etkileşimli Sesli Yanıt Sistemi
Gelen çağrıları otomatik cevaplayarak arama yapanlara tuş takımı ile cevap verecekleri seçenekler sunan sistemdir.

CI
Common Interface
Farklı sinyal sağlayıcıların frekanslarını tek bir alıcı ile almak için geliştirilen teknolojidir.

EVM
Extended Voice Module
Genişletilmiş Ses Modulü

EVM
External Voice Mail
Harici Sesli Posta

MGW
Media Gateway
Medya Ağ Geçidi
Farklı iletişim ağlarındaki dijital medya sinyallerinin akışını sağlayan cihazdır. PTSN, NGN, PBX gibi araçlar arasında bağlantı kurar.

POTS
Plain Old Telephone Service
Arama yapma, yönlendirme, bekletme, hızlı arama, acil arama, konferans(üçlü) konuşma, sesli mesaj gibi geleneksel telefon hizmetlerinin tümüdür. Yeni nesil teknoloji tartışmalarında tüm bu geleneksel servislerden bahsedilirken bu terim kullanılır.

SBC
Session Border Controller
VoIP teknolojisinde arama yapma, sürdürme, sonlandırma eylemlerinin gerçekleştirilmesini düzenleyen uygulama ya da araçtır.

FSK
Frequency-Shift Keying
Frekans Kaymalı Anahtarlama
Bir yayın dalgasındaki frekans değişimlerini ayıran sayısal bilgileri modelleyen frekans modülüdür.

MSK
Minimum-Shift Keying
Minimum Kaymalı Anahtarlama
Her biti yarım sinüs dalgası olarak kodlayan sürekli olarak geliştirilmiş frekans kaymalı anahtarlama türüdür.

AFSK
Audio Frequency-Shift Keying
Ses Frekansı Kaymalı Anahtarlama
Telefon hatları tarafından kullanılan saniyede 1200 bit hızla veri alış verişini sağlayan anahtarlama türüdür.

ATC
Audio Tele-Conference
Sesli Konferans
Sesli telefon konferansı, aynı anda birçok kişinin telefonda birbiriyle konuşabilmesidir.

CTI
Computer Telephony İntegration
Bilgisayar – Telefon Entegrasyonu
Telefon, çağrı merkezi ve santral fonksiyonlarını bilgisayar ile yönetmeyi ve kontrol etmeyi sağlayan servistir.

OTR
Off The Record
Anlık mesajlaşma ve görüşmeler için güçlü bir şifreleme sağlayan bir şifreleme protokolüdür. Bir ağ bağlantısının başka bir ağ ile bağlantısını kuran cihazdır.

GW
Gateway
Ağ Geçidi

DDD
Direct distance dial
Dorudan Uzak-Mesafe Araması
İletişim sisteminden operatöre bağlanmaya gerek kalmadan doğrudan dış arama yapılmasıdır.

TDMA
Time Division Multiple Access
Zaman Bölmeli Çoklu Erişim
Dijital kablosuz telefonlarda kullanılan daha fazla veri akışını sağlamak için bir hücreyi 3 dilim zamana (slot) bölen teknolojidir.

OFDM
Orthogonal Frequency-Division Multiplexing
Dikey Frekans Bölmeli Çoklama
Bir sinyali farklı bir frekansta birkaç dar bant kanalına bölen dijital modülasyon yöntemidir.

Codec
Coder-Decoder
Bir digital akımın veya sinyallerin kodlanması ya da kodlarının çözümlenmesini sağlayan araç.

S0
S İnterface
NT1 ya da NT2 cihazları (PBX gibi) ile ISDN araçları (telefon, bilgisayar gibi) arasındaki bağlantıyı kuran elektrik arabirimidir.

T0
T İnterface
NT1 ve NT2 cihazları arasında bağlantı kuran elektrik arabirimidir.

FO
Fiber Optic
Fiber Optik
Fiber optik kablolarla oluşturulan telefon altyapısında, DS200 FOÇ kartı ile doğrudan sonlandırma yaparak, çözüm üretilebilmektedir.

IPCC
IP Cross Connect
IP Anahtarlama
Çok lokasyonlu santral veya çok lokasyonlu modullerle istenen data altyapılı haberleşme çözümlerinde, KAREL DS200 çözümünün adıdır.

DCC
Digital Cross Connect
Sayısal Anahtarlama
Çok lokasyonlu santral veya çok lokasyonlu modullerle istenen E1 altyapılı haberleşme çözümlerinde, KAREL DS200 çözümünün adıdır.

VRC
Voice Record Card
Ses Kayıt Kartı
DS200 serisi sistemlerde, müşterinin özel olarak istediği ses kayıt özelliğinin santrallara kazandırılabildiği, entegre genişleme kartıdır.

NetCM
MS26S, MS26C, MS38S, MS38C, MS48S, MS48C, MS128, MS224 telefon santralları için raporlama

WebCM
DS200 serisi santrallarla uyumlu web tabanlı çağrı kayıt yazılımı

Daha fazla bilgi için

Bulut santral, sanal santral, karel bulut santral nedir, santral kiralama, en iyi bulut santral