Türkiye'nin Global IT Raporundaki Yeri

Buradasınız

Dünya Ekonomi Forum organizasyonunun yayınladığı Global Bilişim Teknolojisi 2013 Raporu, 144 ülkenin gelişen bilişim teknolojilerinin sunduğu imkanları kullanmaya ne kadar eğilimli olduğunu ölçüyor. 2005 yılından beri her yıl yayınlanan bu raporda Türkiye'nin 2013 yılında geldiği yeri sizinle paylaşmak istiyorum. Ükeler (en iyi 7, en kötü 1 olmak üzere) 1 ile 7 puan aralığında değerlendiriliyor. 10 Nisan 2013'de yayınlanan raporda, Türkiye 7 üzerinden 4,2'lik puanıyla 45. sırada bulunuyor (Tablo 2). Finlandiya 5.98 puanla birinci, Singapur 5.96 puanla ve İsveç 5.91 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

NRI (Networked Readiness Index), yarısı nitel diğer yarısı nicel içerikli verilerden oluşmak üzere, toplam 54 adet farklı madde göz önünde bulundurularak hesaplanıyor. Aşağıdaki tabloda görülebileceği üzere maddeler, 10 alt ve 4 ana kategoride toplanıyor. Ana kategoriler: çevresel, hazırlıllık, kullanım ve etki şeklinde 4'e ayrılıyor. Bu 4 ana kategorinin skorlarının ortalaması, genel sıralamanın yapıldığı NRI puanını veriyor. Ancak; çevresel, hazırlılık ve kullanım karegorileri faktör olarak nitelendirirken, etki kategorisi ise bilişim teknolojilerinin ülkeye katkısı olarak nitelendiriliyor (Şema 1). Bu etki, içerisinde sosyal ve ekonomik olarak ikiye ayrılıyor.

Sosyal ve ekonomik çevrenin şematiği

Raporun kullandığı nicel maddelerin kaynakları; Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) , Birleşmiş Milletler (UN) gibi uluslararası kuruluşlardan elde edilirken, nitel veriler ise kamuoyu anketlerinden elde ediliyor.

Türkiye'nin 2012 ve 2013 puanları incelendiğinde göze çarpan değişiminlerden bahsedecek olursak, en büyük değişimin hazırlılık kategorisinde ve alım gücü alt kategorisinde olduğunu söylemek mümkün (Tablo 1, Şema 2). Bu, Türkiye'nin toplam sıralamada en başarılı olduğu kategori. Bu durumun en önemli sebebinin, internet ve telekomünikasyon hizmetleri veren kuruluşlar arasındaki rekabetin artması olduğu söylenebilir. Rekabetin artması fiyatların düşmesini sağlayarak, insanların bilişim teknolojileriden daha fazla yararlanması sağlıyor. Bu durumun, bilişim teknolojilerine daha hazır bir toplum olma yolunda önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.

  Kategoriler 2013 2012 Değişim (Δ) 
  Alt Kategoriler Sıralama # Puan Sıralama # Puan Sıralama # (Δ)  Puan (Δ)
A. Çevresel 46 4,3 53 4,1 7 0,2
1 Politik ve düzenleyici ortam 54 4 62 3,8 8 0,2
2 İş ve yenilik ortamı 43 4,6 51 4,3 8 0,3
B. Hazırlılık 36 5,3 60 4,9 24 0,4
3 Alt yapı ve dijital içerik 48 4,6 52 4,6 4 0
4 Alım gücü 4 6,6 53 5,5 49 1,1
5 Yetenek 81 4,7 92 4,5 11 0,2
C. Kıllanım 62 3,8 59 3,7 -3 0,1
6 Bireysel kullanım 68 3,5 62 3,5 -6 0
7 Tüzel kullanım 48 3,7 57 3,6 9 0,1
8 Devlet kullanımı 60 4,2 58 4 -2 0,2
D. Etki 64 3,5 55 3,7 -9 -0,2
9 Ekonomik etkiler 68 3,3 67 3,3 -1 0
10 Sosyal etkiler 63 3,8 52 4,1 -11 -0,3
  NRI 45 4,2 52 4,1 7 0,1

Türkiye üst düzey gelir ortalaması
Hazırlılık kategorisinde önümüzdeki senelerde Türkiye'yi daha ileri taşıyacağını düşündüğüm gelişmelerden bir tanesi de, önümüzdeki yıldan itibaren ilköğretim 5. ve 6. sınıflarda “Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi”nin zorunlu hale gelecek olmasıdır. Bunun, sadece hazırlık kategorisinin altındaki yetenek alt kategorisinin puanını değil, aynı zamanda bireysel kullanımı da artıracağını tahmin etmek zor olmaz. Ayrıca, internetle yetişen nesillerin iş hayatına girmeleriyle, tüzel ve devlet kurumlarındaki bilişim teknolojilerinin kullanımının artması beklenmektedir.

Türkiye, sosyal etki kategorisinin altında bulunan “E-Katılım” maddesindeki %16 lık gerileme sonucunda dünyada 53. sıradan 106. sıraya gerilemiştir. E-katılım, devletin kamu politikaları konusunda karar verme sürecinde vatandaşları dahil etmesiyle alakalı bir maddedir. Bu nedenle, vatandaşların fikirlerini bilişim sistemleri üzerinden paylaşmasını kolaylaştıracak platformların oluşması ve bu platformların kamu politikaları oluştururken dikkate alınması E-katılım puanın artmasını sağlayacaktır.

Raporda, bir ülkede bilişim teknolojilerinin kullanılmasının, o ülkenin bilgi toplumuna dönüşmesinde ve o toplumun refahının artması için önemli bir faktör olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, bir ülkede bilişim teknolojilerinin kullanımının artmasının, ülkenin üretkenliğini artırdığı belirtiliyor. Bunun yanında, kurumlarda bilişim teknolojilerinin kullanılması, yapılan işlerin katma değerlerini yükselterek ülke ekonomisine olumlu katkıda bulunuyor. Sıralamada ilk ona giren ülkelere göz atıldığında, ülke ekonomileriyle bilişim teknolojilerini kullanmaları arasında pozitif bir ilişki olduğu sonucuna varılabiliyor.

2013 Sıralaması Ülke Adı Puan 2012 Sıralaması
1 Finlandiya 5,98 3
2 Singapur 5,96 2
3 İsveç 5,91 1
4 Hollanda 5,81 6
5 Norveç 5,66 7
6 İsviçre 5,66 5
7 Birleşik Kırallık 5,64 10
8 Danimarka 5,58 4
9 ABD 5,57 8
10 Tayvan, China 5,47 11
11 Kore Cumhuriyeti 5,46 12
12 Kanada 5,44 9
13 Almanya 5,43 16
14 Hong Kong 5,40 13
15 İsrail 5,39 20
16 Lüksemburg 5,37 21
17 İzlanda 5,31 15
18 Avustralya 5,26 17
19 Avusturya 5,25 19
20 Yeni Zelanda 5,25 14
21 Japonya 5,24 18
25 Birleşik Arap Emirlikleri 5,07 30
26 Fransa 5,05 25
33 Portokiz 4,67 33
38 İspanya 4,51 38
40 Umman 4,48 40
42 Çek Cumhuriyeti 4,38 42
43 Kazakistan 3,32 55
44 Macaristan 4,29 43
45 Türkiye 4,22 52
46 Panama 4,22 57
47 Ürdün 4,20 47
49 Polonya 4,19 49
50 İtalya 4,18 48
52 Uruguay 4,16 44
54 Rusya 4,13 56
56 Azerbeycan 4,11 61
58 Çin 4,03 51
60 Brazilya 3,97 65
64 Yunanistan 3,93 59
65 Gürcistan 3,93 88
68 Hindistan 3,88 69
70 Güney Afrika 3,87 60
71 Bulgaristan 3,87 70
73 Ukrayna 3,87 75
80 Mısır 3,78 79
88 Ruanda 3,68 82
89 Fas 3,64 91
95 Gana 3,51 97
101 İran 3,43 104
110 Uganda 3,30 110
114 Bangladeş 3,22 113
115 Zambiya 3,19 109
127 Tanzanya 2,92 123
128 Etiyopya 2,85 130

Kaynaklar:
World Economic Forum (WEF) : Global Information Technology Report 2012 & 2013
http://www.weforum.org/issues/global-information-technology

Bunu Okuyan Bunları da Okudu:
CCTV Kameralarda Elektriksel Etkilerden Koruma Devreleri
Bilgi Teknolojileri Projeleri İçin ROI Analizi
Güvenlik Kameralarında SIP Desteği Nedir?

< Bilgi Bankası

Bulut santral, sanal santral, karel bulut santral nedir, santral kiralama, en iyi bulut santral