Birlikte Çalışma Standartları ve Etik Davranış Politikamız

Buradasınız

Birlikte Çalışma Standartlarımız ve Etik Davranış Kurallarımız; çalışanlarımızdan ve ürün, hizmet ve proses tedarikçilerimiz dahil olmak üzere tüm paydaşlarımızdan ilkesel ve davranışsal beklentilerimizi ifade eder:

- Örgütlenme Özgürlüğü
Karel, çalışanların yerel işçi temsilcisi örgütlerine katılım haklarına saygı gösterir ve tüm paydaşlarından aynı yaklaşımı bekler.

- Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Karel, çalışanların doğrudan veya herhangi aracı vasıtasıyla dolaylı olarak rüşvet ve yolsuzluk eylemlerinden kaçınmalarını bekler.

- Hediye ve Eğlence
Karel, çalışanların Rüşvet ve Yolsuzluk risklerinin yanı sıra potansiyel çıkar çatışması nedeniyle de herhangi bir Hediye ve Eğlenceyi dikkatli bir şekilde ele almaları bekler. Ticari gelenek, örf ve adetlere uygun şekilde verilen ya da hatıra / promosyon niteliğindeki malzemeler dışında, bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek herhangi bir hediye kabul ve teklif edilmemelidir.

- Dolandırıcılık, Hilekârlık ve Hırsızlık
Karel, tüm dolandırıcılık, hilekârlık ve hırsızlık eylemlerini yasaklar. Tüm çalışanlardan, Karel ve paydaşlarının mülkiyetine saygı duymalarını, korumalarını ve uygun şekilde kullanmalarını bekler.

- Rekabet Hukuku
Karel, tüm Rekabet Karşıtı Uygulamaları yasaklamaktadır. Karel, Rekabet Karşıtı Uygulamalara veya bu şekilde algılanabilecek herhangi bir faaliyete katılmamaktadır ve katılmayacaktır. Tüm çalışanların bu tür faaliyetlerden uzak durmalarını bekler.

- Çıkar Çatışması
Karel, çalışanların mesleki faaliyetlerinde potansiyel, gerçek ve algılanan çıkar çatışmalarından kaçınmalarını bekler. Bu amaçla, özel çıkarlar ile ticari görevleri arasındaki ilişkiler düzenli olarak göz önünde bulundurulmalıdır.

- Gönüllü Çalışma İlkesi
Karel, çalışanların gönüllüklerini benimser. Çalışanların kimlik belgelerini işverenlerine vermeleri zorunlu değildir ve makul bir ihbarın ardından işverenlerini terk etmekte serbesttirler.

- İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre
Karel, endüstriyel ve diğer tehlikeleri de göz önüne alarak güvenli ve hijyenik bir çalışma ortamı sağlar, çevreye olan etkilerini azaltmaya yönelir ve tüm paydaşlarından aynı yaklaşımı bekler.

- Çocuk Çalışan
Karel, çocuk çalışan istihdamında yerel yasalar dışındaki uygulamaları benimsemez ve paydaşlarından asgari olarak yerel yasalara uyum bekler.

- Ücret ve Sosyal Haklar
Karel, tüm paydaşlarından standart bir çalışma ayı için ödenen ücret ve sosyal hakların asgari olarak ulusal yasaları karşılamasını bekler.

- Çalışma Saatleri
Karel, tüm paydaşlarından günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma saatlerinde ve fazla mesai uygulamalarında asgari olarak ulusal yasaları karşılamasını bekler.

- Ayrımcılık
Karel, işe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi, fesih, emeklilik, sendika üyeliği ve siyasal üyelik faaliyetlerinde ırk, kast, ulusal köken, din, yaş, sakatlık, medeni hal, cinsiyete dayalı ayrımcılığa karşıdır.

- İstismar ve Taciz
Karel, istismar ve tacizin her türlüsünü yasaklar. Fiziksel istismar veya fiziksel istismar tehdidi, cinsel taciz, sözlü taciz veya diğer türden tehditler tolere edilemez.