Faaliyetler

Buradasınız

Savunma Sanayii Projeleri; Telekomünikasyon, Elektronik ve Özel Projeler

Askeri Telekomünikasyon Projeleri, Elektronik Ar-Ge ve Özel Savunma Sanayi Projeleri

Karel’in savunma sanayi alanında geliştirip ürettiği ürünler ve çözümler Türk ordusunun yanı sıra yabancı dost ülke ordularınca da kullanılmaktadır.

Karel’in savunma sanayi çözümleri, askeri haberleşme sistemleriyle başlayıp yıllar içinde askeri sahra santralları, haberleşme ağ geçidi ve anahtarlama sistemleri, gemi tipi telefon santralları, gemi alarm ve anons sistemleri, deniz platformu eğitim sistemleri, el tipi askeri bilgisayarlar, ataletsel navigasyon cihazları, askeri iç konuşma sistemleri, aviyonik çözümler gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır.

Bu kapsamda; Karel’in günümüz IP teknolojisini içerecek şekilde geliştirdiği askeri santraların yurtdışı dahil olmak üzere satış ve teslimatları gerçekleştirilmektedir. Askeri sahra santralları 2020 yılı içerisinde Bangladeş’te kullanıma alınmıştır. Karel’in ilk olarak 2018 yılında teslimatlarına başladığı ağ geçidi (gateway) çözümleri ise; uydu haberleşme sistemlerinde IP-Analog geçişlerini tamamlayan bir ürün olarak taktik sahada önemli bir açığı gidermiştir. Ülkemiz ordusunun yanı sıra Azerbaycan’da da Karel ürünleri kullanıma alınmıştır.

Son yıllarda hızla gelişen donanmamızın ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen farklı konfigürasyondaki haberleşme santraları yanında, gemi telefon sistemleri ve alarm anons sistemleri de
 
Deniz platformu üreticisi olan tersanelerimizin yurtdışı projeleri için de ürün teslimatları gerçekleştirilmiştir. Yurtdışına özel savunma bot projeleri için, yeni “Muhabere Anahtarlama Sistemi” ve “Alarm Anons Sistemi” geliştirilmiş ve teslimatları yapılmıştır. 2016 yılından itibaren Karel, kara araçlarına yönelik çeşitli konfigürasyonlarda telsiz ara yüzlü iç konuşma sistemlerini kendi markası ile veya ana yüklenici firmalar adına tasarım ve üretimine devam etmiştir. Karel’in haberleşme alanındaki ürünleri, destekleyici bir unsur olarak sürerken, askeri başlık takımı geliştirilmesi yönündeki faaliyetler devam etmiştir. Karel 2015 yılından beri kendi öz kaynakları ile yürütmekte olduğu çalışmalar neticesinde aktif gürültü önleme (ANR) teknolojisinde belirli yetkinliklere ulaşmış, ürünleştirme faaliyetleri sürdürülmüştür.

Havalimanları için kule haberleşmesine yönelik ara çözümler de üreten Karel, bu konuda ana yüklenicilerle birlikte çözüm üretmiş, teslimata yönelik faaliyetlerine devam etmiştir.

Aviyonik alanda; dizel motorlu uçaklar için motor elektronik kontrol ünitesi donanımı tasarımı yanında, birincil uçuş gösterge sisteminin devre dışı kalması durumunda uçuş kritik verileri kendi sensörlerinden alıp bağımsız olarak hesaplayıp seyrüseferin devamlılığını sağlayan Yedek Uçuş Gösterge Sistemi tasarım, üretim ve teslimat faaliyetleri yürütülmektedir. Bu dışında, hava platformları elektronik harp sistemlerine yönelik ana yüklenicilerle birlikte ürünler geliştirilmiş, saha testleri gerçekleştirilmiştir.

Hacettepe Teknokent’te; öncelikle askeri standartlarda (Mil-Std 461) EMI/EMC testlerini gerçekleştirebilecek nitelikte yeni test laboratuvarı ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup 2022 yılında aktif hale gelmiştir.