AG102 Askeri Gateway Cihazı

Askeri taktık sahada kullanılmak üzere sızdırmaz ve dayanıklı yapıda geliştirilen Gateway cihazı

Kullanıcı terminallerinde analog, CO ve ISDN PRI arayüzlerinden alınan verinin ethernet/IP verisi haline getirilip birleştirilerek tek bir porttan iletilmesi (IP) ve ters yönde tek bir porttan gelen verinin diğer arayüzlere (analog, CO ve ISDN PRI) dağıtılması amacıyla kullanılır. Gateway cihazı, merkezde yer alan ses sunucusu ile SIP Trunk bağlantısı kurmakta ve ses sunucusuna kayıtlanmaktadır.

Fonksiyonel Özellikler
 • Cihazın tüm parametrelerinin SNMP üzerinden kontrolü ve izlemesi yapılabilmektedir.
 • Cihazın tüm parametreleri web arayüzü üzerinden yönetilebilmektedir.
 • Ethernet Taşıyıcı Arayüz portu IPV4 ve IPV6 desteklemektedir.
 • Cihaz üzerinde 7 (yedi) adet FXS ve 1 (bir) adet FXO (CO) analog ses arayüzü bulunmaktadır.
 • Cihaz, analog telefon, MİLSEC-1A emniyetli telefon ve emniyetli / emniyetsiz faks cihazı bağlantıları için uygun yapıdadır.
 • Cihaz üzerinde 1 (bir) adet ISDN PRI arayüz bulunmaktadır.
 • Cihaz üzerinde birisi veri (Taşıyıcı Arayüz) diğeri yönetim amaçlı olmak üzere 2 (iki) adet Ethernet arayüzü bulunmaktadır.
 • Ethernet Taşıyıcı Arayüzü 10/100 Mbit desteklemektedir.
 • Cihazını üzerinde bulunan portlar birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir ve yönetilebilirdir.
 • Cihazın kontrol ve izleme yapılabilen arayüzü Türkçe veya İngilizce olarak dil seçimine imkan vermektedir.
 • Cihazın ses arayüzleri G.711, G.723, G.726 ve G.729 ses kodeklerini desteklemektedir. Ses kodekleri açısından Ses Sunucuları ve diğer Gateway cihazları ile uyumludur.
 • Cihazın analog ses arayüzleri, kriptolu ses haberleşmesi yapabilen MILSEC-1A cihazıyla uyumlu olarak çalışmaktadır.
 • Cihazın, birim fonksiyonlarının kontrolü ve oluşacak hataların tespiti için kendi kendini test edebilme (CİT testleri) yeteneği bulunmaktadır.

Elektriksel Özellikler
 • Cihaz, 90-250 VAC 47-63 Hz beslemede ve 20-36 VDC beslemede çalışabilmektedir.
 • Gateway Cihazı’nın toplam güç tüketimi maksimum 50 Wattır.
 • 1 E-7 BER hat kalitesi, 600 ms uydu gecikmesi (1200 ms roundtrip) ve yüksek jitter/wander şartları altında hat düşmeleri ve kesintiye izin vermeyecek yapıdadır.

Arayüz Özellikleri
 • Cihaz tarafından sağlanan ISDN PRI arayüzü Q.931 ve Q.SIG işaretleşme protokollerini desteklemektedir.
 • Cihazın uzak komuta arayüzüne standart bir web tarayıcı (işletim sistemi ve sürümünden bağımsız) ile bağlanılabilmektedir.

Mekanik Özellikler
 • Cihaz 1U yüksekliğinde ve 2,700 kg ağırlığındadır.
 • 19’’ rack kabine monte edilebilir yapıdadır.
Çevre Koşulu Standart Açıklama
Depolama Sıcaklığı MIL-STD-810G MIL-STD-810G standardı Metot 501.5 Yöntem I ve Metot 502.5 Yöntem I’de yer alan yüksek ve düşük sıcaklık test metotlarına uygun olarak (-40) °C - (+70) °C yüksek ve düşük sıcaklık depolama şartını sağlamaktadır.
Çalışma Sıcaklığı MIL-STD-810G MIL-STD-810G Metot 501.5 Yöntem II ve Metot 502.5 Yöntem II’de yer alan yüksek ve düşük sıcaklık test metotlarına uygun olarak (-30) °C - (+55) °C yüksek ve düşük sıcaklık çalışma şartını sağlamaktadır.
Ani Sıcaklık Değişimi MIL-STD-810G MIL-STD-810G Metot 503.5 Yöntem I-B’ye uygun olarak ani
sıcaklık değişimi (sıcaklık şoku) şartını sağlamaktadır.
Nem MIL-STD-810G MIL-STD-810G Metot 507.5 Yöntem II’de (Aggrevated) yer alan
nem test metoduna uygun olarak oda sıcaklığında %95 (yüzde
doksanbeş) nem şartını sağlamaktadır.
Titreşim MIL-STD-810G MIL-STD-810G Metot 514.6 Yöntem I’e ( taşıma ve çalışma
koşulları, deniz ve kara araçları için) ve Metot 528 Yöntem I ve II’ye (ship vibration) uygun olarak titreşim şartını sağlamaktadır.
Sok MIL-STD-810G
MIL-S-901D
MIL-STD-810G Metot 516.6 Yöntem I’e (deniz ve kara araçları için) ve MIL-S-901D’ye (Shock Grade: B, Equipment class: II, Shock Type Test: Type A, Test Category: Lightweight Shock) uygun olarak şok şartını sağlamaktadır. (Functional Test for Ground Equipment, 40 g/15-23 ms)
Yükseklik/Alçak Basınç MIL-STD-810G MIL-STD-810G standardı Metot 500.5 Yöntem I ve II’de yer alan alçak basınç (yükseklik) test metoduna uygun olarak 3000 (üçbin) m çalışma, 4500 (dörtbinbeşyüz) m depolama şartlarını sağlamaktadır.
EMI/EMC MIL-STD-461F MIL-STD-461F CE101, CE102, CS101, CS106, CS114, CS115, CS116, RE101, RE102, RS101, RS103 gereksinimleriyle uyumludur.
Akustik MIL-STD-1472G MIL-STD-1472G’ye uygun olarak 65 dB (A)’den fazla gürültü üretmemektedir.
Yağmur MIL-STD-810G Metod 506.5 Yöntem I’e uygun olarak sızdırmazlık sağlamaktadır.
Tozlanma MIL-STD-810G Metod 510.5 Yöntem I ve Yöntem II uygun olarak tozlanma şartını sağlamaktadır.