VIA-100 Geliştirme Araçları ve ViaNav Controller

VIA-100 kiti aşağıdaki parçalardan oluşur

  • VIANAV navigasyon sistemi
  • GPS anteni (GPS kullanan sistemlerde)
  • VIANAV 100 serisi kullanıcı kılavuzu,
  • Kalibrasyon raporu,
  • Seri-USB arayüz kablosu,
  • ViaNav Controller yazılımı (Windows)
ViaNav Controller
ViaNav Controller yazılımı VIA-100 serisi navigasyon sistemleri ile haberleşmek amacıyla tasarlanmıştır. ViaNav kullanıcısı VIA-100 serisinin,  konfigürasyon, kalibrasyon, veri kayıt ve aktarımı ile veri gösterimi gibi önemli fonksiyonlarını kontrol edebilir. ViaNav Controller kullanıcıların konfigürasyon ve kalibrasyon yapabilmesini ve cihaz verisini kullanıcı dostu bir arayüzde gerçek zamanlı olarak gösterebilmesini sağlar.
 
ViaNav cihazla ViaNavMessaging.dll i kullanarak haberleşir. Bu .dll dosyası, .NET frameworku ile yazılmıştır ve C# ,VB.NET ve benzeri programlama dilleri kullanılarak istenirse cihazla haberleşme sağlanabilir.
Cihazla bağlatı kurma
ViaNav Controller VIA-100 Serisi cihazlara seri port üzerinden bağlanır. ViaNav Controller cihaza olası bütün COM portlarını tarayarak veya kullanıcının seçtiği portu kullanarak bağlanabilir.
 
Cihaz Ayarları
ViaNav Controller, kullanıcının birkaç saniye içinde VIA-100 navigasyon sisteminin çıktı ve sistem parametrelerini ayarlamasını sağlar. Çıktı ve cihaz ayarları gerçek zamanlı çalışma sırasında değiştirilebilir ve yeniden düzenlenebilir.

Bütün VIA-100 çıktıları ViaNav Controller GUI (kullanıcı arayüzü) kullanılarak gösterilir.  Kullanıcı arayüzü gösterilmesi istenilen verilerin kullanıcı tarafından seçilmesine olanak sağlar. Kullanıcı arayüzünün, büyütme/küçültme, 2B/3B gösterim, pan/tilt vb. fonksiyonları bulunmaktadır…

Data kayıt ve yükleme
VIA-100 çıktıları text olarak dosyaya kaydedilmektedir. Kaydedilen dosyalar, analiz ve gösterim amacıyla ViaNav Controller yazılımına yüklenebilirler. 

Manyetik Kalibrasyon
VIA-100, çevresel etkilerden kaynaklanan manyetik hataları, dünyanın manyetik alanını ve gelişmiş bir kalibrasyon algoritmasını kullanarak, giderir.  Hata giderimi için sistemin değişik yönelimlerde okuduğu ölçüm verileri kalibrasyon algoritmasına gönderilir. Algorima, bütün hata parametrelerinin bulunmasını sağlar. Kalibrasyon birkaç dakika sürer ve hesaplanan değerler VIA-100 sistemine yüklenir. ViaNav Controller’da  2B ve 3B manyetik kalibrasyon algoritmaları bulunmaktadır. 

Manyetik kalibrasyon aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:
  • VIA-100’ü kullanılacağı platforma/araca yerleştirme
  • Manyetik sensör verisini toplama/Önceden kaydedilmiş dosyadan okuma
  • Ölçüm verisini Manyetik kalibrasyon yazılımı ile işleme
  • Kalibrasyon parametrelerini VIA-100 cihazına yükleme
Manyetik kalibrasyon, gerçek zamanlı olarak yapılabildiği gibi daha önce hazırlanmış bir dosyadaki manyetik ölçüm verileri kullanılarak da yapılabilir.   Bulunulan ortamda VIA-100 sisteminin bir bilgisayara bağlanması mümkün değilse, kalibrasyonu kayıt dosyası (log) dosyası kulllanarak yapmak da mümkündür. Kayıt dosyaları kullanıcı tarafından oluşturulabilir.