TAG102 Askeri Telsiz IP Ağ Geçidi Cihazı

TAG102 , kendisine bağlı telsizleri ethernet/IP verisine dönüştürerek IP portlar üzerinden ethernet ağlarına iletir

TAG102 askeri telsiz IP ağ geçidi cihazı, kendisine bağlı telsizleri ethernet/IP verisine dönüştürerek IP portlar üzerinden ethernet ağlarına iletmektedir. Bu sayede uydu veya ethernet ağlarına analog telsizlerin bağlantısını sağlayarak taktik sahadaki IP muhabere için tamamlayıcı bir unsur oluşturmaktadır. Telsiz bağlantısının yanında 14 adet FXS abone için analog/IP çevrim kapasitesine de sahiptir.

Fonksiyonel Özellikler
 • Cihazın tüm parametrelerinin SNMP üzerinden kontrolü ve izlemesi yapılabilmektedir.
 • Cihazın tüm parametreleri web arayüzü üzerinden yönetilebilmektedir.
 • 4 (dört) adet RoIP arayüzüne sahiptir.
 • Cihaz üzerinde 14 (on dört) adet FXS bulunmaktadır.
 • Ethernet Taşıyıcı Arayüzü 10/100 Mbit ve Auto-MDIX desteklemektedir.
 • Cihazın DNS ve NAT/STUN desteği vardır ve DHCP protokolü ile otomatik IP alabilmektedir.
 • DTMF kullanılarak IP şebekesi üzerinden PTT sinyali taşınmaktadır.
 • Cihazın kontrol ve izleme yapılabilen arayüzü Türkçe veya İngilizce olarak dil seçimine imkan vermektedir.
 • Cihazın ses arayüzleri G.711, G.723.1 ve G.729 ses kodeklerini desteklemektedir. Ses kodekleri açısından Ses Sunucuları ve diğer Gateway cihazları ile uyumlu çalışmaktadır.
 • Cihazın analog ses arayüzleri, kriptolu ses haberleşmesi yapabilen MILSEC-1A cihazıyla uyumlu olarak çalışmaktadır.
 • Cihazın, birim fonksiyonlarının kontrolü ve oluşacak hataların tespiti için kendi kendini test edebilme (CİT testleri) yeteneği bulunmaktadır.
 
Elektriksel Özellikler
 • Cihaz, 90-250 VAC 47-63 Hz beslemede ve 20-36 VDC beslemede çalışabilmektedir.
 • Gateway Cihazı’nın toplam güç tüketimi maksimum 50 Wattır.
 • 1 E-7 BER hat kalitesi, 600 ms uydu gecikmesi (1200 ms roundtrip) ve yüksek jitter/wander şartları altında hat düşmeleri ve kesintiye izin vermeyecek yapıdadır.
 
Arayüz Özellikleri
 • Cihazın uzak kontrolü ve parametre değiştirme/saklama/izleme işlemleri yönetim Ethernet konnektörüne bağlı bir PC ile Web ve SNMP v2/v3 tabanlı olarak yapılmaktadır.
 
Mekanik Özellikler
 • Cihaz 1U yüksekliğinde ve 3,5 kg ağırlığındadır.
 • 19’’ rack kabine monte edilebilir yapıdadır.
Çevre Koşulu Standart Açıklama
Depolama Sıcaklığı MIL-STD-810G MIL-STD-810G standardı Metot 501.5 Yöntem I ve Metot 502.5 Yöntem I’de yer alan yüksek ve düşük sıcaklık test metotlarına uygun olarak (-40) °C - (+70) °C yüksek ve düşük sıcaklık depolama şartını sağlamaktadır.
Çalışma Sıcaklığı MIL-STD-810G MIL-STD-810G Metot 501.5 Yöntem II ve Metot 502.5 Yöntem II’de yer alan yüksek ve düşük sıcaklık test metotlarına uygun olarak (-30) °C - (+55) °C yüksek ve düşük sıcaklık çalışma şartını sağlamaktadır.
Ani Sıcaklık Değişimi MIL-STD-810G MIL-STD-810G Metot 503.5 Yöntem I-B’ye uygun olarak ani
sıcaklık değişimi (sıcaklık şoku) şartını sağlamaktadır.
Nem MIL-STD-810G MIL-STD-810G Metot 507.5 Yöntem II’de (Aggrevated) yer alan
nem test metoduna uygun olarak oda sıcaklığında %95 (yüzde
doksanbeş) nem şartını sağlamaktadır.
Titreşim MIL-STD-810G MIL-STD-810G Metot 514.6 Yöntem I’e ( taşıma ve çalışma
koşulları, deniz ve kara araçları için) ve Metot 528 Yöntem I ve II’ye (ship vibration) uygun olarak titreşim şartını sağlamaktadır.
Sok MIL-STD-810G
MIL-S-901D
MIL-STD-810G Metot 516.6 Yöntem I’e (deniz ve kara araçları için) ve MIL-S-901D’ye (Shock Grade: B, Equipment class: II, Shock Type Test: Type A, Test Category: Lightweight Shock) uygun olarak şok şartını sağlamaktadır. (Functional Test for Ground Equipment, 40 g/15-23 ms)
Yükseklik/Alçak Basınç MIL-STD-810G MIL-STD-810G standardı Metot 500.5 Yöntem I ve II’de yer alan alçak basınç (yükseklik) test metoduna uygun olarak 3000 (üçbin) m çalışma, 4500 (dörtbinbeşyüz) m depolama şartlarını sağlamaktadır.
EMI/EMC MIL-STD-461F MIL-STD-461F CE101, CE102, CS101, CS106, CS114, CS115, CS116, RE101, RE102, RS101, RS103 gereksinimleriyle uyumludur.
Akustik MIL-STD-1472G MIL-STD-1472G’ye uygun olarak 65 dB (A)’den fazla gürültü üretmemektedir.
Yağmur MIL-STD-810G Metod 506.5 Yöntem I’e uygun olarak sızdırmazlık sağlamaktadır.
Tozlanma MIL-STD-810G Metod 510.5 Yöntem I ve Yöntem II uygun olarak tozlanma şartını sağlamaktadır.