Yatırımcı Köşesi - Sık Sorulan Sorular

Buradasınız

1. Karel'in faaliyet konusu nedir?
Karel`in faaliyetleri, telekomünikasyon ve elektronik üretimi olmak üzere iki ana başlıkta toplanabilir. Karel, ana faaliyeti olan telekomünikasyon konusunda çeşitli teknoloji, özellik ve kapasitelerde kablolu ve kablosuz haberleşme sistemleri geliştirmekte, üretmekte ve bu ürünleri yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda satmakta ve satış sonrası hizmet organizasyonlarını gerçekleştirmektedir. Başlıca ürünler, üstyapı sınıfında küçük, orta ve büyük kapasitelerde olmak üzere özel telefon santralları ve bunların çevre birimleri, altyapı sınıfında ise kırsal alan santralları ve ara bağlantı santrallarıdır. Karel üretimini yaptığı haberleşme ürünlerini yurtiçinde kendi yetkili satıcılarından oluşan dağıtım kanalı üzerinden, yurtdışında ise dağıtıcı firmalar üzerinden pazarlamaktadır. Şirket telekomünikasyon faaliyeti kapsamında bazı tamamlayıcı ürünlerin ithalatını da yapmaktadır. Karel herhangi bir özel mevzuata tabi değildir. Karel Elektronik, elektronik sistem faaliyet alanıyla ilgili ağırlıklı olarak beyaz eşya elektroniği tasarımı ve üretimi konusunda çalışmaktadır.
2. Karel’in ortakları kimlerdir?
Ortaklık Yapısı
3. Karel borsada hangi endekslere dahildir ve hisse sembolu nedir?
Karel borsada Ana Pazar’da işlem görmektedir. Sektör ve alt sektör endekslerinde ise BIST ANA / -BIST Ankara / -BIST BİLİŞİM / -BIST TEKNOLOJİ / -BIST TÜM / -BIST TÜM-100 endekslerine kotedir. Hisse sembolü “KAREL”dir.
4. Karel finansal sonuçlarını hangi tarihlerde açıklamaktadır?
Karel finansal sonuçlarını üçer aylık dönemlerde açıklamaktadır.
5. Karel’in ödenmiş sermayesini temsil eden hisse sayısı kaçtır?
Karel’in ödenmiş sermayesi 1 TL nominal değerli 58.320.000 adet hisseden oluşmaktadır.
6. Karel mali raporlarını hangi standartlara uygun olarak hazırlamaktadır?
Karel yıl sonu ve ara dönem mali raporlarını II-14.1 No’lu Tebliğ’e göre hazırlamaktadır.