Apartman Konuşma Sistemleri (İnterkom, Diafon) Terimler Sözlüğü

Buradasınız

SIP      (Session Initiate Protocol) : Oturum Açma Protokolü. VoIP uygulamalarında kullanılır.
PoE     (Power over Ethernet) : Ethernet üzerinden besleme
PSTN  (Public Switched Telephone Network) : Anahtarlamalı halk tipi telefon ağı.
SD-Card (Secure Digital Card) : Güvenli Sayısal bellek kartı
UTP    (Unshilted Twisted Pair) : Ekransız kıvrılmış kablo
LAN    (Local Area Network) : Yerel alan ağı
WAN  (Wide Area Network) : Geniş Alan ağı
IP        (Internet Protokol) : İnternet protokolü
CMOS (Complimentary Metal-Oxide Semiconduntor) : Metal oksit yarı iletken
CCD    (Charge-Coupled Device) : Yüklenme iliştirilmiş araç
IR        (Infra Red) : Kızıl ötesi
CNG    (Confort Noise Generator) : Gürültü önleyici
VAD   (Voice Activity Detection) : Sessizlik algılama
AEC    (Acoustic Echo Canceler) : Yankı önleyici
QoS     (Quality of Service) : Servis kalitesi
DTMF (Dual Tone Multi Frequency) : Tonlu arama
DI        (Digital Input) : Sayısal çıkış verebilen cihazlar bağlanabilir. Sayısal tetik sinyali alır.
DO      (Digital Output) : Sayısal giriş algılayabilen cihazlar bağlanabilir. Sayısal tetik sinyali alır.
GUI     (Graphical User Interface) : Grafik tabanlı kullanıcı arayüzü
WebUI (Web User Interface) : Web tabanlı kullanıcı arayüzü
RS232 : Seri bağlantı arabirimi
Broadcast Messaging : Topluluk mesajlaşma
İnterkom Diafon Terimler Sözlüğü
Apartman Konuşma Sistemleri: İnterkom Bilgi Bankası