Endüstri 4.0 Nedir? Türkiye'de Endüstri 4.0 Uygulamaları Nelerdir? (Alper Sarıkan Röportajı)

Buradasınız

CyberSpot - Spot Dosya (Endüstri 4.0)
 Endüstri 4.0 nedir ve geleceğin fabrikaları
Türkiye’de Endüstri 4.0 uygulamaları konusundaki eksiklikler nelerdir?
Doğu ülkelerinde, düşük insan maliyetiyle yüksek üretim miktarlarını yakalamaları sayesinde özellikle 2006-2011 yıllarında bu ülkelerin ekonomik gücü artış göstermiştir. Buna karşın batılı ülkeler otomasyonla maliyetleri azaltarak, esneklik, çeviklik, hız ve kalite ile bu yarışta öne geçebilmek için Endüstri 4.0 ile yola çıkarak hamle yapmaya başlamışlardır. Ülkemizde de öncelikle otomotiv sektöründe kullanılmaya başlanan Endüstri 4.0 konsepti, sonrasında beyaz eşya başta olmak üzere diğer sektörlere de yayılmaktadır. Endüstri 4.0 konsepti içerisinde daha verimli üretim teknikleriyle rekabetçi olabilmek ve ülke ekonomisine de katkı verebilmek için öncelikle ülkemizin eksiklikleri arasında yer alan nesnelerin internetinin kullanıldığı iş süreçleri geliştirilmelidir. Bu kapsamda ülkemizde bilişim eğitimine daha yüksek ağırlık verilmesi, yazılımcı ve programcılar yetiştirilmesi ve nesnelerin interneti araştırmalarına hız kazandırılması amaçlanmalıdır. Endüstri 4.0 altyapısında yer alacak olan nesnelerin interneti ekosisteminde özellikle nesneler arası iletişimde standartların tanımlanmamış olması farklı üreticiler tarafından geliştirilmekte olan nesnelerin, aralarında iletişimin/etkileşimin oluşmaması önemli bir eksiklik olarak öne çıkmaktadır.
 
Endüstri 4.0 uygulamalarını geliştirmek için nasıl yöntemler uygulanabilir?
Fiziksel nesnelerin, sistemlerin ve insanların birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağı ile nesnelerin interneti üzerinden birlikte çalışabilmesi ve bu sayede küçük parçaların toplamından daha büyük değerler oluşturulması (sinerji) sağlanabilecektir. Bu sinerji ile her türlü izleme cihazları, sensörler, biochipler, PLC’ler, SCADA’lar, akıllı cihazlar, sistemler, insanlar bağlantılı hale gelecektir. Bu ilişki ağına iş süreçlerinin de entegre edilmesiyle aşağıdaki hedeflere ulaşılabilecektir:

 • Artan Verimlilik ve Kalite
 • Kısa Ürün Yaşam Döngüsü
 • Esnek Üretim

 
Örnek alınması gereken başlıklar ve ülkeler hangileridir?
Endüstri 4.0 uygulamaları için örnek alınması gereken temel başlıklar:

 • IOT: Nesne, Servis, İnsan,  Sistem, Herşey’in İnterneti
 • Büyük Veri
 • Siber Güvenlik
 • Akıllı Fabrikalar
 • Yatay ve Dikey Entegrasyon
 • Otonom Robotlar
 • Siber Fiziksel Sistemler/Simulasyon

Bu kapsamda özellikle teknolojiye öncülük eden Almanya takip edilmeli, yanı sıra Endüstri 4.0’ı başarıyla uygulayan ABD, Japonya ve İskandinav ülkeleri takip edilmelidir.
 
Bu kapsamda hangi etkinlikler başarı getirir?

 • Endüstri 4.0 uygulamalarının sistematik olarak uygulanabilmesini sağlayacak metot ve standartların tanımlanması henüz tamamlanmadı, bu noktada çalışma yürütmek,
 • Bu kapsamda oluşacak büyük veri ile yapılabilecek uygulamalar konusunda analizlerin gerçekleştirilmesi ve firmalara bu bilgilerin aktarılması, farkındalık yaratılması
 • Endüstri 4.0 kapsamında veri toplayacak cihazlar ve bu verileri faydalı çıktılar elde edecek şekilde analiz edecek araçlar ve uygulamalar için destek verilmesi

 
Eklemek istedikleriniz?
Endüstri 4.0, modüler yapılı akıllı fabrikalarda, fiziksel işlemleri siber-fiziksel sistemler ile izleyerek, nesnelerin birbirleriyle ve insanlarla iletişime geçmesini ve bu sayede de merkezi olmayan kararların verilmesi hedeflenmektedir. Bu sistemlerin ülkemizde birbirine entegre biçimde geliştirilerek yaygınlaştırılabilmesi için öncelikle nesneler arası iletişim için protokol katmanında ülkemizde kullanılacak standartların tanımlanması, takiben tüm yazılım ve donanım geliştiren ekiplerin çalışmalarıyla birbirine entegre cihazlar üretebilmeleri mümkün olacaktır. Bu kapsamda ithal ürünler için de ülke standartlarının uygulanmasıyla ülkemizde uygulama katmanında yaygınlaşma belirli standartlar çerçevesinde tümleşik olarak sağlanabilecektir.

Alper Sarıkan
Karel Ar-Ge Haberleşme Sistemleri Grup Yöneticisi
 
Endüstri 4.0 konusunda daha fazla bilgi için "Endüstri 4.0 Gerçekten Nedir? Sizin Hayatınızı Nasıl Etkileyecek?" blog yazımızı da inceleyebilirsiniz.

<< Bilgi Bankası

Bulut santral, sanal santral, karel bulut santral nedir, santral kiralama, en iyi bulut santral