İletişim Ürünleri ve Çözümleri

Buradasınız

Data, Yapısal Kablolama ve Sonlandırma Sistemleri

Sistemlerin hızlı ve verimli çalışabilmesi için network kablolama yapısı büyük bir önem taşır.

Sistemlerin hızlı ve verimli çalışabilmesi için network kablolama yapısı büyük bir önem teşkil etmektedir. Data ve network altyapıları yeterli test ve plan yapılmadan oluşturulan kurulumlar, daha sonradan büyük problemler yaşayabilmektedir. Karel, profesyonel mühendislik tasarımı ile data, yapısal kablolama ve sonlandırma sistemleri ve çözümleriyle firmalara uzun yıllar sorunsuz çalışacak sistemler sunmaktadır.
yapısal kablolama sistem odası
Yapısal Kablolama Nedir?
Yapısal kablolama, veri merkezleri, binalar veya kampüslerde ihtiyaç duyulan büyük veri iletişimini karşılayabilmek adına kablolama altyapısının uluslararası standartlara göre kurulmasıdır. Günümüzde BUS, RING, STAR, MESH ve WIRELESS olmak üzere 5 temel ağ topolojisi vardır. En çok kullanımda olan topoloji START(yıldız) topolojisidir.
fiber kablolama sonlandırma
Kablo Sonlandırma
Yapısal kablolama projeleri için CAT5e, CAT6, fiber optik kablolar ile yatay kablolama, bina omurga, kampüs omurga kablolamaları yapılmaktadır.

Yapısal Kablolama Kablo Çeşitleri Nelerdir?

1) STP (Shilded Twisted Pair)
stp kablo yapısal kablolama
STP (korumalı çift bükümlü kablo) kablolar; koruma kılıfı, bükülmüş tel çiftleri ve bunları saran metalik folyodan oluşur. Bu kılıf elektromanyetik parazitleri engeller ve verinin daha az gürültü ile iletilmesini sağlar. STP kabloların iki uçtan topraklanması gerekir. Eğer topraklama işlemi başarılı yapılmazsa koruma kalkanı iletimde daha fazla gürültüye sebep olabilir. Ayrıca, STP kabloları UTP kablolarından daha büyüktür ve daha pahalıdır. Bunun yanında UTP kablolarından daha kırılgandır.

2) UTP (Unshielded Twisted Pair)
utp kablo data kablolama
UTP kablolar 2′şer bükümlü toplam 8 ya da 12 iç kablodan oluşur. UTP kablolar dünyada T568A ve T568B adı verilen standartlarda kullanılır. Bu kablolar taşıyabilecekleri veri hızına göre kategori 1, 2, 3, 4, 5, 5e, 6, 6a ve 7 olarak sınıflandırılır.UTP kablolar, kablolama ve iletişim açısından dünyada en çok kullanılan veri taşıma kablosu olma özelliğine sahiptir. UTP kablolar bakır madeninden yapılır. Kablonun türüne göre üzerinde herhangi bir folyo şilt ya da koruma bulunabilir. Uluslararası standartlarda en fazla 110 m kullanılması önerilir. 110 metreyi aşan uzunluklarda fiber kablolar tercih edilir. Günümüzde yaygın olarak kullanılanları 5e ve 6 sınıflarıdır. UTP kablo RJ-45 konektör ile sonlandırılmaktadır.

 • Cat 5: Günümüzde en çok kullanılan UTP kablo türüdür. 100 MHz’lik bir frekans geçişine elverişlidir. Saniyede 100 Mbit’lik veri taşır. 1000BASE-T gigabit ethernet sistemlerinde tercih edilir. 90 m üzerinde kullanılması tavsiye edilmez.
 • Cat 5e: Cat 5’e göre daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
 • Cat 6: 250 MHz lık bir frekans geçişine elverişlidir. Günümüzde CAT5 ve CAT5e'nin yerini almaktadır. Saniyede 1 Gb’lik bir veri taşıma özelliğine sahiptir. Ayırıcı parça ile kablo çiftlerinin etkileşimi en az seviyeye düşürülmüştür.

3) FTP (Foiled Twisted Pair)
ftp kablo veri kablolama
FTP kablolar, UTP ile aynı standarttadır fakat üzerinde metal kılıf (folyo veya sac örgüsü seklinde) vardır. İkişerli bükülmüş olan dört çift ucu, bu uçlara takılan sekiz girişli plastik prizlere (RJ45) özel bir ‘kıvırma aygıtı’ ile takılmak zorundadır. Geride kalan topraklama ucu, sadece priz tarafında, o da dış etkenler nedeniyle kablo üzerinde oluşan küçük akımları topraklamak amacıyla yapılır. Bilgisayar tarafında topraklamaya gerek olmadığı gibi bu, prizle bilgisayar arasında, bükümlü çiftlerin taşıdığı sinyalleri etkileyebilen akımlara kanallık edebilir.

4)Koaksiyel Kablo
koaksiyel kablo
Koaksiyel kablo radyo frekansta kullanılan bir kablo türüdür. Bu kablonun kesit alanı iç içe dört maddeden meydana gelir. En içte canlı hat, yani sinyali taşıyan hat vardır. Bu uç dielektrik sabiti yüksek bir yalıtkan ile çevrelenmiştir. Yalıtkanın çevresinde iletkenlerden oluşan bir örgü (veya ince varak) vardır. Bu örgü topraklanmıştır. En dışta ise koruyucu kılıf yer alır.
Kablonun iletkenlerden oluşan örgüsünün topraklanmış oluşu çok önemlidir. Bu sayede kablo elektromanyetik alan oluşturan cihazların yakınından etkilenmeden geçebilir. Öte yandan bu yapı, koaksiyel kabloların kendi kalınlığındaki diğer kablolara göre daha elastik olmalarını sağlar.

5)Fiber Optik Kablo
fiber kablo kablolama sonlandırma
Fiber optik ya da optik fiber, kendi boyunca içinden ışığın yönlendirilebildiği plastik veya cam fiberlerden oluşmuş bir kablo türüdür. Optik fiberler diğer iletişim malzemelerine oranla uzun mesafelerdeki veri iletişiminin daha hızlı ve yüksek değerlerde yapılabilmesine olanak verdikleri için fiberoptik haberleşme sistemlerinde çok sıklıkla kullanılmaktadır. Metal kablolar yerine fiber kabloların kullanılmasının nedeni, daha az kayba neden olmaları ve elektromanyetik etkileşimden etkilenmemeleridir. Optik fiberler aynı zamanda birçok sensör (alıcı) ve benzeri uygulamaların yapımında oldukça sık olarak kullanılmaktadır.

Yapısal Kablolamanın Avantajları

 • Bilgisayar, yazıcı, güvenlik kamerası gibi her türden aktif sistem aynı kablolama üzerinde çalışabilmektedir.
 • Yapısal kablolama sistemleri için verilen “uzun periyotlu sistem ve uygulama garantisi” (üreticiye göre değişmekle birlikte 15-20 yıl) ve bu sisteme sahip olmakla yükselecek ortak yazılım, donanım kullanma oranının sağlayacağı maliyet düşürücü etkiler düşünüldüğünde, ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen sistem, düşük bir “toplam sahip olma maliyeti” ile elde edilir.
 • Yapısal kablolama; büyük miktarlardaki bilginin, ses, veri ve görüntü şeklinde iletim ve paylaşımını sağlayan; intranet, video konferans, IP telefonu gibi uygulamaları destekler.
 • Sistemin getirdiği esneklik sayesinde patch panelde yapılacak basit bir port değişikliği ile herhangi bir data noktası veya telefon hattının başka bir yere taşınabilmesine olanak sağlanmaktadır.
 • Yapısal kablolama üzerinden kaynaklanabilecek arızalar kısa sürede tespit edilip giderilebilir.
 • Sistem yönetiminin basitleşmesi ile uzman çalıştırma ihtiyacı ortadan kalkar.
 • Kablolama organizasyonu sağlanmakta ve uygulanan patch panel ve kabinet sistemi ile kablolar düzenli bir görüntü kazanmaktadır.
 • Yapısal kablolama ile 1 Gbps’a kadar bütün hızları desteklemek mümkündür.

kablolamanın faydaları ve sistem odası
Genel kablolama sistemi içerisinde yer alan alt sistemlerin ve fonksiyonel elemanların tanımları ise standartlarca şu şekillerde yapılmaktadır:

 • Kampüs Omurga Kablolaması (Campus Backbone Cable): Kampüs omurga kablolaması, Kampüs Dağıtıcısı (CD) ile Bina Dağıtıcısı (BD) arasındaki bağlantıyı oluşturmaktadır.
 • Bina Omurga Kablolaması (Building Backbone Cable): Bina omurga kablolaması, bina dağıtım noktasından (BD), Kat Dağıtım (FD) noktasını birbirine bağlamaktadır.
 • Yatay Kablolama (Horizontal Cable): Yatay kablolama, Kat dağıtım noktaları ile telekomünikasyon çıkış noktaları (TO) arasındaki bağlantıyı oluşturmaktadır
 • Kampüs Dağıtıcısı (Campus Distributor – CD): Kampüs dağıtıcısı, kampüs omurga kablosunun sonlandırıldığı dağıtım noktasıdır.
 • Bina Dağıtıcısı (Building Distributor – BD): Bina dağıtıcısı, bina omurga kablo veya kablolarının ve aynı zamanda kampüs omurga kablolamasına bağlantıların olduğu dağıtım noktasıdır.
 • Kat Dağıtıcısı (Floor Distributor – FD): Kat dağıtıcısı, yatay kablolamalar birbiriyle olan bağlantıları, kablolama sistemi içerisinde yer alan başka fonksiyonel elemanların bağlantılarını sağlamaktadır. Kat dağıtım noktalarının sayısı binanın yapısı ve yatay kablolama için maksimum uzunluk olan 90 metre sınırına göre sağlanmaktadır. Bazı durumlarda, bir kat dağıtım noktası birden fazla kata hizmet sağlayabilmektedir. Katlarda bulunan kat dağıtıcısının olduğu odalara ise Telekomunikasyon Odası (Telecommunication Room – TR) veya Ekipman Odası (Equipment Room) denilmektedir.
 • Konsolidasyon Noktası (Consolidation Point – CP): Konsolidasyon noktası, kat dağıtım noktası ile telekomünikasyon çıkışı arasında yer almaktadır ve yatay kablolamanın çalışma alanı içerisinde daha esnek bir altyapıda olmasını sağlamaktadır.
 • Telekomünikasyon Çıkış Noktası (Telecommunication Outlet – TO): Yatay kablolamanın sonlandırıldığı, sabit bağlantı noktasıdır ve kablolama ile çalışma alanı arasındaki ara yüzü oluşturmaktadır.

Karel alanında uzman mühendis kadrosuyla, tüm kablolama hizmetleriyle beraber sonlandırma hizmetleri de vermektedir.
fiber sistem ve kablo sonlandırma
Kablo Çekimi Sonlandırılması
Yapısal kablolama projeleri için CAT5e, CAT6, fiber optik kablolar ile yatay kablolama, bina omurga, kampüs omurga kablolamaları hizmetleri sunmaktadır.

Switch Kurulumu
Kabin montajı, topoloji oluşturma, up link bağlantıları yapılarak sistemi hazır duruma getirme gibi hizmetler vermektedir.

Sistem Odası
Hatalı ya da eksik planlanmış bir sistem odası kısa zamanda görünmese de uzun vadede kesinlikle problemler çıkartacaktır. İşletmenizin ve IT altyapınızın büyüklüğüne oranla problem ya da arıza durumlarında sorundan etkilenen kullanıcı sayısı artacaktır. Bu sebeple Karel’in uzman ekibi sistem odalarını tasarlarken tüm dış faktörler göz önünde bulundurularak oluşabilecek sorunlara mümkün olan en erken sürede müdahale edilmesini sağlayacak sistemleri sağlar.