Kalite ve Çevre

Buradasınız

Günümüzün sürekli değişen ve gelişen dünyasında kalite ve çevreyi yaratmak, korumak, geliştirmek ve müşteri isteklerini ekonomik bir şekilde karşılamak üreticilerin vazgeçilmez sorumluluğu haline gelmiştir. Karel, müşteri beklentilerini karşılamak amacıyla yaratılan ürün ve/veya hizmetin kalitesini geliştirmeyi, doğru zamanda, hatasız, eksiksiz olarak ulaştırmayı ve koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlamıştır. Karel tüm süreçlerini de Kalite Bölümlerinin koordinasyonları ile bu misyonla yürütmektedir.
 
Kalite Bölümü; Sistem Süreç İyileştirme, Ürün Kalitesi, Ürün Yazılım Kalitesi ve Tedarik Kalite Güvence alt bölümlerinden oluşmaktadır ve ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, ISO 13485 Tıbbi Cihazlar, IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemleri'nin uygulanması, süreç yönetimi ve sürekli iyileştirme, yazılım geçerli kılma testleri, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibi, proses ve ürün kontrolü, kalibrasyon, satın alınan ürünlerin doğrulanması ve tedarikçilerin performanslarının izlenmesi görevlerini yürütmektedir.
 
Karel bünyesinde tasarım, üretim, satış ve satış sonrası hizmetleri de kapsamak üzere tüm süreçler tanımlanmıştır ve Oracle tabanlı ERP sistemi ile sürekli hedefler gözetilerek izlenmektedir Malzeme girişinden sevkiyata kadar tüm aşamalarda, ürünler uygun ve kalibreli ekipmanlarla, eğitimli personel tarafından ilgili standart ve teknik şartnamelere göre kontrol ve test edilmektedir.
 
Kalite Politikası;

 • Müşteri istekleri ve sektördeki gelişmeler göz önüne alınarak, etkinliği sürekli olarak takip edilen ve iyileştirilen bir kalite yönetim sistemi kullanılarak doğru zamanda,
 • Karel’i bugüne getiren düşük maliyetli, kaliteli ürün felsefesini kaybetmeden, en iyi ekipman ve mühendislik gücü ile her aşamasında istekleri ve standartları karşıladığı doğrulanan bir süreç sonunda tasarlanmış,
 • Maksimum müşteri tatminini amaçlayarak üretilmiş,
 • Veya uluslararası kalite standartlarını sağladığı belgelenerek yurtiçi ya da dışından temin edilmiş ürünler sunmayı,
 • Yasal mevzuat ve diğer ilgili şartları minimum gereklilikler olarak kabul etmeyi,
 • Bu ürünlere aynı standartlarda servis vermeyi,
 • Müşterilerden gelen geri beslemeleri değerlendirerek sürekli bu ürünleri geliştirmeyi,
 • Bunların satışını ve bakımını yapan yetkili satıcılarımızı daha iyi hizmet vermeleri için eğitmeyi ve desteklemeyi,
 • Etkin ve verimli bir kalite yönetim sistemini ve proseslerini idame ettirmeyi ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ederiz.

Çevre Politikası;
Karel çalışanları olarak, haberleşme ve elektronik üretim sektöründeki liderliğimizi, tüm ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlar ve yönetmeliklere bağlı kalarak, çevre ve doğal kaynakların korunması faaliyetlerine de taşımak, sürdürmek ve sürdürülebilir bir çevreye katkıda bulunmak ana hedefimizdir.
Oluşturduğumuz Çevre Yönetim Sistemimizle;

 • Doğal kaynak tüketimini en aza indirmek ve çevre kirlenmesini önlemek için sürekli iyileşme çerçevesinde hedefler belirleyerek çalışmalar yapmayı,
 • Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmayı,
 • Çevresel yasal mevzuat ve diğer ilgili şartları minimum gereklilikler olarak kabul etmeyi,
 • Karel ailesinin her bir ferdinin ve toplumun çevre ve doğal kaynak korunması konusundaki bilincini arttırmayı taahhüt ederiz.

Çevre Yönetim Sistemimiz;
Etkilendiği iç ve dış etkenleri de dikkate alarak; çevre yönetim sistemi standardı, yasal ve diğer şartların aşağıdaki kapsamda uygulanmasını ve sürekli iyileştirilmesini, çevresel amaç ve hedeflere ulaşılmasını ve çevre performansımızın arttırılmasını amaçlar.

Kalite Faaliyetleri Kilometretaşları;

 • 1998 ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
 • 2003 Oracle Tabanlı ERP Geçişi ile Veri Analizleri
 • IPC J-STD-001 Eğitimlerinin Karel Bünyesinde Verilmeye Başlanması
 • 2007 Arge Süreçlerinin CMMI Level 3 Uyumluluğu ve Sertifikasyonu
 • 2008 Yalın 6 Sigma Felsefesinin Uygulanmaya Başlaması ve 8 Başarılı İlk Faz Projesi
 • 2010 Süreçlerin İstatistiksel Proses Kontrol Yöntemi ile Anlık Olarak İzlenmesini Sağlayan Altyapı Kurulumu
 • 2010 Milli Gizli / Nato Gizli - Tesis Güvenlik Belgeleri (Üretim Tesisleri)
 • 2010 Üretim İzin Belgesi
 • 2012 4 temel IPC Eğitimini de Verebilecek Şekilde IPC Eğitim Laboratuvarının Kurulması ve Yıllık 700 Personel Eğitimi Kapasitesine Ulaşılması
 • 2014 OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
 • 2015 ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
 • 2016 ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
 • 2018 Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Belgesi
 • 2019 Milli Gizli / Nato Gizli - Tesis Güvenlik Belgeleri (Arge)
 • 2020 ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
 • 2020 ISO/IEC 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri – Hizmet Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi
 • 2019 IATF 16949:2016 LOC. Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
 • 2020 CMMI v1.3 for Development ML3 Belgelendirmesi
 • 2020 13485:2016 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
 • 2020 Covid-19 Güvenli Üretim Belgelendirmesi
 • 2024 yılı içerisinde AS9100 Havacılık, Uzay ve Savunma Kalite Yönetim Sistemi sertifikasyonu hedeflenmektedir.

Kalite Yetenekleri

 • Tasarımdan Üretime kadar yürütülen tüm süreçlerin, hammadde ve ürünlerin kendilerini kapsayacak şekilde girdi ve çıktılarının Yazılım Donanım ve Mekanik doğrulama ve geçerli kılma testleri ve kontrolü
 • ISO 9001, 14001, 13485, 22301, 20000-1, 27001, IATF 16949, OHSAS 18001  ve IPC gibi temel gereksinimler doğrultusunda iç ve dış tetkik faaliyetleri
 • Yanmazlık, İklimlendirme, Sızdırmazlık, Titreşim, Düşürme gibi koşullandırma ve ömür testlerinin MIL standartları dahil tüm müşteri gereksinimlerini sağlayacak şekilde yürütülmesi
 • Yalın 6 Sigma projelerinin 1 Uzman Kara Kuşak, 35 Yeşil Kuşak ve 20 Sarı Kuşak ile yürütülmesi
 • Arge süreçlerinin CMMI gereksinimlerine göre, sadece Yazılım değil, Donanım ve Mekanik süreçleri de içine alacak şekilde tasarımı, yürütülmesi ve kontrol edilmesi
 • Elektronik ölçüm cihazı ve ekipmanlarının Karel bünyesinde doğrulanmasının gerçekleştirilmesi
 • Otomatik göz kontrol cihazları ile (AOI) daha güvenilir ve etkin kontrol yapılarak proseslerin iyileştirilmesi ve verimliliğin artırılması

Karel bünyesinde temel gereksinimler için aşağıdaki standartlar temel alınmaktadır. Bunun yanında müşteri, hammadde ve ürün gereksinimlerine göre ek standartlar kullanılmaktadır.
 
IPC-A-610 Elektronik Üretimlerin Kabul Edilebilirliği
 
IPC J-STD-001 Lehimlenmiş Elektrik ve Elektronik Ürünlere Ait Gereklilikler
 
IPC WHMA-A-620 Kablaj Takımları Kabul Gereklilikleri
 
IPC 7711/7721 Yeniden İşlem, Onarım ve Modifikasyon Gereklilikleri
 
IPC-A-600 Baskı Devre Kartlarında Kabul Edilebilirlik Kriterleri

 IPC-6012 Baskı Devre Kartı Üretimi İçin Yeterlilik ve Performans Gereksinimleri

IPC/JEDEC J-STD-020 Hermetik Olmayan Katı Hal Yüzey Monte Cihazlara Ait Nem Hassasiyet Klasifikasyonu
 
IPC/JEDEC J-STD-033 Neme Duyarlı Yüzey Monte Cihazların Kullanımı, Paketlenmesi ve Sevk Edilmesi
 
ETSI-ETS 300 019-2-1 Telekomünikasyon Cihazları İçin Çevre Şartları ve Çevre Testleri Bölüm 2-1 : Çevre Testlerinin Özellikleri, Depolama
 
ETSI-ETS 300 019-2-2 Telekomünikasyon Cihazları İçin Çevre Şartları ve Çevre Testleri Bölüm 2-2 : Çevre Testlerinin Özellikleri, Taşıma
 
ETSI-ETS 300 019-2-3 Telekomünikasyon Cihazları İçin Çevre Şartları ve Çevre Testleri Bölüm 2-3 : Çevre Testlerinin Özellikleri, Yerinde Kullanım
 
ANSI ESD S20.20 Elektrik Elektronik Cihazların Korunması, Montaj ve Ekipmanlar
 
IEC 61340-5 Serisi Elektrostatik Olaylardan Elektronik Cihazları Koruma