2013’de Çalışma Hayatımızı Şekillendirecek Teknoloji Trendlerini

Buradasınız

Teknoloji iş modellerini değiştirmeye, yeni iş modelleri yaratmaya, çalışma hayatımızı şekillendirmeye devam ediyor. Verimli olmak için yerinde çözümü bulmak artık her zaman olduğundan daha da önemli. Bu konuda yapılan birçok araştırma var. Araştırmalardan derleyerek 2013 odaklı bir özet hazırladık:
 
crowdsourcingCrowdSourcing dilimizde tam bir karşılığı yok fakat “Kollektif Kaynak”, “Kitlesel Kaynak”, “Kitle Kaynak” olarak kullanılmaktadır.
Yöneticiler bir iş için gerekli içgücünü birden çok, farklı lokasyonda, hatta serbest çalışanları değerlendirerek karşılayabiliyorlar. Özellikle küçük işletmeler için dış kaynak kullanımı önemli iken bunun dünyanın herhangi bir yerinden sağlanabilmesi, en uygun, verimli kaynağı bulma meyili yaratıyor. Crowdsourcing’e güzel bir örnek: web girişimi için çalışmalarında, yazılım, sistem ve tasarım ekiplerinin freelancer.com gibi kaynaklar üzerinden bir araya getirilerek yapılan projeler olabilir. Uzaktan çalışma günümüzde bir çok şirketin rakiplerine üstünlük sağlama nedenlerinden biridir.
 
Aklınızda bulunsun: Kitle kaynağa başvurduğunuzda ofis çalışanlarınız ile uzaktan çalışanlar arasında performans farkları kaçınılmaz olacaktır.
 
Verimlilik için Yeni Ölçütler: Uzaktan çalışma ve dışkaynağın artmasıyla çalışma saatlerinden ziyade iş sonuçlarının ölçüt olarak kullanımı ön plana çıkıyor. Iş hayatının sorunları da ev ve iş arasındaki sınırı zorluyor. Yani, eve iş götürüyor ya da özel hayatımızın içinde dahi aktif olarak iş düşünebiliyoruz. Ne kadar süre çalıştığımız değil verimliliği nasıl arttırabileceğimiz sorusu giderek önemini arttırıyor.
 
bulut bilişimCihaz Kullanımı: İş hayatında kullanılan teknolojik cihazlar giderek artıyor ve özellikle genç çalışanlar artık iş için kullanacakları cihazlara büyük önem veriyor. Kullanılan cihazın çalışanlar tarafından benimsenmesi için gelişmiş özelliklerin olması, yeni teknolojilerden faydalanması önemli.
 
Aklınızda bulunsun: BYOD(Kendi cihazını getir'in) yükselen iş trendi olduğundan uzun zamandır bahsediyoruz. Çalışanların bu isteklerine cevap verirken BYOD'un yaygınlaştığını görüyoruz. Pek çok çalışan kendi cihazını işinde de kullanabilmek istiyor, bu aynı zamanda yöneticiler için de kolay bir teknoloji çözümü oluyor. Bu modeli uygulayabilmek için uygun bir sisteme ve güvenlik önlemlerine sahip olmak gerekiyor.
 
Nesil Farkı: yaş farkı: y generation'ın teknolojik dünyaya doğduğu eski nesillerin ise bazen bu konuda eksik ya da yavaş kaldığı zaten biliniyor . Ancak araştırmaların ortaya koyduğu; teknolojinin bu kadar hızlı gelişmesi sonucu kişiler arasındaki iki yaşın bile büyük fark yarattığı doğrultusunda. Dolayısıyla teknolojik yetkinliği tahmin edebilmek için iki yılın dahi yanıltıcı olabildiği belirtiliyor.
 
iş hayatında başarıBaşarı / Kural Çatışması: Telefon santralı, IP çağrı merkezi anlatımlarımızda da bulunduğu gibi pekçok sistemle artık çalışanların hareketleri rahatça takip edilebiliyor. Bu durum yöneticilerin güvensizliğinden kaynaklanıyormuş gibi dursa da güçlü misyon ve kültüre sahip şirketler bunu değer yaratan faaliyetlerin arttırılması için kullanıyor.

BT Yöneticilerinin değişken rolü: çalışanlar bugün otokontrol ve inisiyatif alma  durumlarını iyi yönetiyor. Değer yaratma faaliyetlerinin parçası olarak da kendi istedikleri teknolojik cihazları kullanmak, günlük hayatta kullandıkları sosyal araçlara uyumlu çalışmak istiyorlar. Bu durumda BT yöneticilerinin rolü karmaşık ve stratejik bir hal alıyor.

Aklınızda bulunsun;  BT, çalışan mutluluğu için en önemli bölümlerden olduğu için  BT yöneticileri bireysel istek ve beklentileri de kapsayan geniş bir perspektife sahip olmalı.

Yazar: Ebru Yengin

BENZER YAZILAR