Ana içeriğe atla
En

Tümleşik İletişim Sistemi Satın Alma Kararı

İletişim Sistemleri

Satın Alma Kararı
Kurumsal iletişim sistemi satın alma kararı sürecinde üst yönetimin karşılaşacağı bir takım muhtemel sorunlar eksik veya yanlış bilgi alışverişinden kaynaklanabiliyor. Bu sıkıntılar aşılarak, başarılı bir şekilde kurulan tümleşik iletişim çözümünün yetenekleri tam olarak kullanıldığında; şirket daha rekabetçi hale geliyor, müşteri memnuniyeti artıyor, ürünlerin pazara çıkma süresi ve satış döngüsü kısalıyor; çalışanların iş hacmi artıyor.

Tümleşik İletişim çözümünün, günümüz iş yaşamının artan iletişim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, çalışan verimliliğini arttırıcı çözümler sunuyor. Peki karar sürecinde üst yönetimin karşılaşması muhtemel olan konular nelerdir?
 
Kurumsal İletişim Sistemi Satınalma Kararı- Tümleşik İletişim Sistemi bir ürün değil çözümdür.
Sistemin yapılandırması için altyapının değiştirilmesi veya geliştirilmesi gibi yüksek maliyetli ve donanım tabanlı yatırımlar gerektiği görüşü birçok durumda gerçeği yansıtmamaktadır. Temelinde, Tümleşik İletişim yazılım tabanlı bir çözümdür ve gün geçtikçe gelişen bir teknoloji olan bulut sistem tabanlı olarak da kullanılabilmektedir. Üst yönetimin öncelikle bu eksik ve yanlış görüşü sahiplenmemesi gerekmektedir. Tümleşik İletişim çözümünün tam olarak anlaşılması ve gereken bilgilerin edinilmesi bu sürecin verimli işlemesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca bu yatırım için sadece geleneksel ROI (yatırımın getirisi) ölçümü yapılması uygun olmayacaktır. Daha doğru sonuçlar alabilmek için TCO (toplam sahip olma) analizinin de yapılması gerekir.

- Tümleşik İletişim sadece telefonla ilgili değildir.
Sabit(masa) telefonları iletişimde etkilerini  gün geçtikçe kaybetseler de, sesli görüşmeler için hala en çok tercih edilen iletişim şekillerinin başında geliyorlar. Buna ek olarak tümleşik iletişim ile birlikte iş süreçlerinde kullanılan diğer araçlara başarılı bir şekilde entegre edildikleri takdirde önemlerini uzun süre koruyacakları da açık olarak görülüyor. Fakat Tümleşik İletişimin ne olduğunu tam olarak kavrayamayan veya nispeten daha geleneksel bir yapıya sahip olan üst yönetimlerin, Tümleşik İletişimi telefon sistemi yükseltmesi olarak görmesi de muhtemeldir. Bunu engellemek için Tümleşik İletişim çözümlerinin ve hangi amaçla kullanıldıklarının üst yönetimlere doğru ve eksiksiz bir şekilde anlatılması gerekir.

- Tümleşik İletişimin tek amacı telekomünikasyon giderlerini düşürmek değildir.
Şirketler, VoIP teknolojisi sayesinde telekomünikasyon giderlerinde önemli tasarruflar sağlayarak hızlı bir şekilde yatırım maliyetlerini geri alabilirler ve bu tasarruf süreklilik arz eder. Tümleşik İletişim VoIP özelliğini destekleyip tasarruf faydasını aynı şekilde sağlasa da tek amacı telekomünikasyon giderlerini düşürmek değildir. Tümleşik İletişim, bireysel ve ekip çalışmalarındaki verimliliği arttırmayı amaçlar. Çözümün ne kadar yaygın olarak kullanıldığına bağlı olarak iş süreçlerindeki verimlilik beraberinde yatırım geri dönüşü sağlar. Yani giderleri azaltıp tasarruf sağlamanın yanında çalışanların ve iş süreçlerinin verimliliği ile karlılığı arttırır. Bunun yanında, CRM ve ERP gibi iş süreçlerini geliştirmeye yönelik platformlara entegre edilerek işletme çapında daha büyük faydalar sağlayabilir.

- Tümleşik İletişim gelişmeye devam eden bir yatırımdır.
Üst yönetimler uzun yıllar kullanılacak, belirli bir olgunluk seviyesine ulaşmış, çok fazla bakım ve kullanım gideri olmayan teknolojilere yatırım yaparlar. Tümleşik İletişim yapısı gereği, gelişmeye devam etmektedir. Gelişmeleri kullanıp kullanmamak şirketlerin kararı olsa da, bu gelişim süreci bitmeyecektir. Gelişen teknolojinin ışığında çalışanların ve şirketlerin yeni doğan ihtiyaçlarını giderebilmek için sürekli kendini yenileyecektir. Tümleşik İletişimin bu özelliğinin üst yönetimler tarafından iyi bilinmesi gerekir. Günümüzde sunduğu çözümler bazen fazla ve hatta gereksiz görülebilir fakat bu özellikler önceden öngörülen ve ileride karşılaşılması muhtemel ihtiyaçlar için hazırlanmıştır.

- Tümleşik İletişim stratejik bir yatırımdır.
Tümleşik İletişim, yöneticiler tarafından stratejik bir yatırım olarak görülmelidir. Bu sistemin çalışanların ve BT'nin işini kolaylaştırdığının, çalışanların üretkenliklerini arttırdığının, tasarruf sağladığının iyi bilinmesi gerekir. Bunun yanı sıra yönetim kurulunun karar almasına yardımcı olacağı da bir gerçektir. Başarılı bir şekilde kurulan Tümleşik İletişim çözümünün yetenekleri tam olarak kullanıldığında; şirket daha rekabetçi hale gelecek, müşteri memnuniyeti artacak, ürünlerin pazara çıkma süresi hızlanacak, satış döngüsü kısalacak ve çalışanların iş hacmi artacaktır.

Yazının tam halini görmek için tıklayınız.

Bu yazıyı okuyanlar bunları da okudu:
Zaman ve Para Kazandıracak 5 İletişim Sistemi Özelliği
Kurumsal İşletmeler için İletişim Sistemi Satın Almak: 8 İpucu
BT Bölümleri İçin Tümleşik İletişim Satın Alma Rehberi

Diğer Bloglar