Ana içeriğe atla
En

Yazılım Tanımlı Sanal Veri Merkezi Mimarisi

BT ve Trendler

IT Altyapısı Optimizasyonu Yazı Serisi’ne ikinci özet makalemiz ile devam ediyoruz…
Sanal Sunucu
Yazılım tanımlı veri merkezi, kaynakları tanımlama, erişme ve onları kontrol etme yoludur.

Yazılım tanımlı veri merkezi mimarisi birkaç katmandan oluşmaktadır;

Sanal ve fiziksel kaynak havuzu: Esas görevi, yazılım tanımlı veri merkezi çatısından kaynakları almak ve bununla birlikte veri havuzu yaratıp, kaynakları yönetmektir.

Servis Tasarımı: Yazılım tanımlı veri merkezinin asıl hedefi, servislerin hızlı dağılmasında organizasyonların ihtiyaçlarını analiz edip, cevap aramaktır. Tasarım katmanı, iş gücünü özelleştirip, veri merkezi üzerinde servislerin çalıştırılmasını sağlamaktadır. Hizmet tasarımı, rol tanımlı bir dağıtım ve idariyi sağlar. Bu servislerin dağıtımının yanı sıra, hizmet katalogları ve yaşam döngüsü yönetimi (Life Cycle Management) gerçekleştirilir.

Açılma ve Çalıştırma: Yazılım tanımlı veri merkezinin başarısı, önceden tanımlanmış veri havuzlarından, kaynakların tahsisinde ve on-the-fly değişiklikleri içeren esnekliklerde kendini gösterir. Örnek verecek olursak; iş yükü değişikliklerinin kaynak ölçeklenmesinde, dağıtım ve çalıştırma için gerekli ertelemelerin yapılması kaynakları destekleyecektir.

İşletme Yönetimi Ağ Geçidi: Yazılım tanımlı veri merkezi, organizasyonda bilgi sunma, tüketme ve kullanmaya yardımcı olup, aynı zamanda organizasyon IT altyapısının kısıtlı kaynaklarını belirtir. Eski kurumsal yönetim kaynakları, yazılım tanımlı sistemden çekilerek organizasyon kaynaklarına tekrar dahil edilebilir.

Yazılım tanımlı veri merkezini oluşturan kaynaklar

Sunucu Kaynakları: Yazılım tanımlı veri merkezinin büyük bir kısmının kullanılabilmesi için birtakım fiziksel kaynaklara ihtiyacı vardır. Bu noktada sunucu ID, havuzlama ve türetme yöntemleri çözüm olarak sunulabilmektedir.

Depolama Kaynakları: Bu kaynaklar sanal depolama objelerini içerir. Örnek verecek olursak, mantıksal birim numarası (LUN) ve sanal diskler birer depolama kaynaklarıdır. Veriyi tekilleştirme, anlık görüntüleme ve yedekleme yaparken, sanal objeler ve fiziksel kaynaklar kullanılabilir.

Ağ kaynakları: Yazılım tanımlı veri merkezinin önemli engellerinden biri, ağ sanallaştırma ve fiziksel ağ bileşenlerini bir arada tutabilmektir. Network sağlayıcıları SDN ( Sofware-defined network) versiyonlarını ulaştırırlar. Dolayısıyla yazılım tanımlı veri merkezi sağlayıcıları da fonksiyonlarına ve uygunluğuna göre hangi versiyonu seçeceğine karar vermelidirler.

Yazılım tanımlı veri merkezinin diğer çözümlerden farkları
Yazılım tanımlı veri merkezi, verilen iş yükü IT altyapısının ve veri merkezinde kullanılacak olan araçların belirlenmesi ile birlikte kaynak domain sağlamaktadır. Yazılım tabanlı veri merkezi mimarisinde, birçok iş yükü altyapısının izolasyonunun sağlanabilmesi ve uygun kaynaklar ile birlikte eşzamanlı olarak tanımlanabilmesi, şirketler için oldukça avantaj sağlamaktadır.

Data Center, sistem ve network yönetimi konularında yazarın kişisel blog adresi

Diğer Bloglar