Ana içeriğe atla
En

IT Altyapısı İçin Stratejik Planlama

BT ve Trendler

IT Altyapı güçlendirme çalışmaları nelerdir? Altyapı, stratejik olabilir mi? Altyapının doğru sağlanabilmesi için ne gibi stratejiler uygulanmalıdır? Serimizin son yazısında bu soruların cevaplarını arıyor olacağız.
IT strategy
Altyapı Güçlendirme Çalışmaları
Altyapının stratejik olması, esneklik ve güvenilirlik anlamına gelmektedir. Bunun için ilk aşama, ağ seçimidir. Şirket içi verilere güvenli ulaşılması için ağ kullanımını öngörülebilir yapmak önemlidir. Kaynak kontrol sistemi kullanılarak, tüm anahtar ve yönlendiricilerin yapılandırılması sağlanabilir.

Anahtar ve yönlendiricilerin yapılandırmaları tek bir yerde tutulur çünkü değişimi ve yönetimi daha kolay sağlanır. IT altyapısı için en büyük problem; entegrasyon ve verimli çalışabilirlik riskidir. Bu problemin etkilerini azaltmanın yolu, iyi tasarlanmış bir ağ ve anahtar yönlendiricilerden geçer.

Planlama bir öngörüden gelir, buna bağlı olarak, şirketlerin verimli bir IT altyapısı sahip olmaları için daha fazla bant genişliği ve işlem gücüne ihtiyaçları bulunmaktadır.

Yapılandırma ile güvenlik ağı kontrol edildikten sonra, IP üzerinden video-over-ses, güvenlik kameraları gibi verilere hızlıca ulaşılabilir.

IT Altyapı Stratejik Planlaması Yaparken Cevaplandırılması Gereken Anahtar Sorular

1) Veri merkezi satın mı alınmalı yoksa başka bir server sağlanarak mı kullanılmalı? Bu sorunun cevabını verimli bir şekilde alabilmek için şirket içi finansal analizleri iyi kontrol etmek gerekmektedir. Bununla birlikte network uygunluğu da iyi analiz edilmelidir.

2) Özel sektör ve Kamu firmaları, Bulut planlarken hangi yatırımları yapmalı? Şirket için mevcut altyapı ve mevcut portföy incelenip, şirket dışı uygulanabilecek uygulama ve standartların sağlanabilmesi gerekir.

3) Veri merkezinin etkili ve verimli olabilmesi için ne tür yatırımlar yapılmalı? IT verimliliğini arttırmak için altyapı mimarisini, veri merkezi yaşam döngüsünün hangi bölümünde gördüğünüz önemlidir. Planlama aşamasındaki seçenekler şu şekildedir: Soğutma teknolojileri, temel mimari değişimi, yönetimi sağlayabilme ve yer değişimi planlamanın anahtar görevleridir.

4) Modülerlik için seçenekler ne olmalı? Modülerite başlı başına bir hedef değildir, sadece veri merkezi gereksinimlerini ortadan kaldırabilmek için yapılan değişiklikleri ve teknikleri içerir. Bu teknikler ise farklı kombinasyonlarda olan veri merkezini tamamen dışardan sağlamak yada dışardan bir server sağlayıcısı ile maliyeti az da olsa düşürmek gibi seçeneklerdir.

Sorular Cevaplandırıldıktan Sonra Stratejik Planlama Nasıl Geliştirilir?

Misyon: Şirket içi IT misyonlarının neler olduğu belirlenmeli, daha sonra da şirkete özgü bir veri merkezi misyonu oluşturulmalıdır. Bu aynı zamanda şirket değerlerine de uygun olmalıdır.

SWOT (Strengths,Weakness,Opportunities,Threats) Analizi: IT profesyonelleri, mevcut veri merkezinin güçlü, zayıf yönlerini ve fırsatları, tehditleri iyi analiz etmek durumundadır. Güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi analiz edebilmek için günümüzdeki diğer şirketlerle kıyaslama yapılmalıdır. Fırsat ve tehditler ise; “Plan oluşturulduktan sonra veri merkezini ne gibi tehditler veya fırsatlar bekliyor olacak?” öngörüsüdür.

Eylemler Ve Öncelikler Listesi: Veri merkezinin zayıf yönlerini analiz ettikten sonra gerekli seviyeye getirmek önemlidir. Gerekli durumlarda planlamayı yürütecek lider değişikliği sağlamak önceliklerden olmalıdır. Kaynaklar, yetenekler ve bütçe analizi fizibilite açısından önemlidir.

Yol Haritası: Son olarak ise; yukarıda bahsettiğimiz bütün aşamaların tek bir görsel haline getirilmesi bu adımda görülür. Kaynaklar, bütçe ve yetenekler belirlenir, Swot analizinin görsel hali ve misyon bir bütün haline getirilir. Yapılması gereken görevler ve zamanları belirlenerek, zaman şeması oluşturulur.

Diğer Bloglar