Ana içeriğe atla
En

Bugün Bilişim Dünyasına Yön Veren 10 Trend - 2024

Teknoloji ve İnovasyon

2024 ve sonraki yıllarda hayatımızda olmazsa olmaz 10 bilişim teknolojisi nedir?
Teknoloji her alanda yükselişini sürdürürken, en büyük yükselişi de bilişim teknolojilerinde yaşıyoruz. Peki önümüzdeki yıllarda hayatımızda olmazsa olmaz 10 bilişim teknolojisi ne? Sizler için sıraladık.

Son kullanıcıların kullandığı cihazların yetenekleri artıp, dijital veri üretimini artırıp, dijital verileri de paylaşabilecek ortamın yaratılmasıyla beraber dünyada inanılmaz bir dijital veri hacmi oluşmuş durumda. Eskiden tarım için ayrılan büyük araziler, gerekli koşulları sağlaması şartıyla günümüzde veri merkezlerine dönüştürülmeye başlanmış durumda. Bu yüzden veri merkezlerine sunucu çiftliği de denilebiliyor. Sadece veri merkezi yapmakla da bitmiyor. Son kullanıcıların kullandığı sistemlerin arkasında çok detaylı ve ileri teknolojiden oluşan pek çok teknoloji var.

Gelecek yıllarda hayatımızda olmazsa olmaz 10 bilişim teknolojisi nedir?
bilişim trendleri 20211- Büyük Veri
Standart veri çözümleme yöntemlerinin işe yaramadığı büyüklükteki verilere Büyük veri veya Dev Veri denmektedir. Sosyal medya platformlarının topladıkları veriler, kullandığımız mobil cihazların topladığı veriler, hava durumu verileri, trafik verileri, günlük kullanım verileri gibi çok fazla miktarda bilgi içeren verilerdir. Bu verilerin gerçek zamanlı olarak çözümlenmesi amacıyla yapılacak yatırımlar ve veri çözümlemecileri tarafından geliştirilecek yeni yöntemler büyük verilerin daha etkili kullanılmasını sağlayacaktır.

2- Bulut
Verilerin internet üzerinde saklanmasını sağlayan bulut geçtiğimiz bir kaç yıldır en popüler teknolojilerden biri oldu. Şirketler artık yerel ve sanal ağları birlikte kullanacak yeni veri saklama yöntemleri kullanıyorlar. Bulut kullanımı şirketlerin dış işlemlerinin ve içsel ağların kullanımının engellediği zorlu durumların üstesinden gelmek için yıllardır kullanılıyor. Pazarda öne çıkmak adına IT uzmanları tarafından bulut teknolojisinin şirketler tarafından kullanımı öne çıkartılıyor.

DevOps Geliştirme Operasyonları3- DevOps
Development Operations, yani Geliştirme Operasyonları kelimelerinin birleşimiyle ortaya çıkan DevOps kavramı, yazılım geliştirilmesini ve bu yazılımın kullanımını bir arada inceleyen alandır. Yazılım geliştiricileri ve sistem yöneticileri arasında ortaya çıkan iletişim eksikliğini gidermek amacıyla oluşturulan bu yeni yaklaşım ile yazılımların geliştirilme sürecinde yöneticiler tarafından test edilebilmesine ve bu sayede iletişimde eksikliklerin giderilerek daha kaliteli bir kodlama altyapısına odaklanılmasını sağlar.

4- Mobilite
Şirketler günümüzde taşınabilir teknolojiler ile akıllı telefonlara yönelik yazılım ve uygulama geliştirilmesi üzerine ve dolayısıyla mobilite için yatırımlar yapıyorlar. Şirketler bu yazılımların çalışanlara ve müşterilere odaklı versiyonlarını son bir kaç yıldır hizmete sunmaktalar. Gelişmekte olan şirketler de son yıllarda uygulama geliştiricisi pozisyonlarında yoğun olarak eleman talebinde bulunuyorlar.

5- Sanallaştırma
Donanımların sanallaştırılması veri merkezlerinde neredeyse son on yıldır çok önemli bir hale geldi. 2015 yılında ise altyapı yazılımlarının ve verilerin sanallaştırılması üzerine yatırımlar artarak devam edecek. Sanallaştırma yazılımları lisans masraflarının düşürülmesini sağladığından yazılımlara talep daha yüksek olacak.

Mobility ve Dijital Varlıklar​6- Dijital Varlıklar
Şirketler web siteleri, sosyal medya yapıları, içerik geliştirme ve yönetme, ve dijital evrende çalışan uygulama gibi dijital varlıklarının değer kazanmasını hedeflemektedirler. Bir çok şirket dijital yöneticiler istihdam ederek dijital varlıklarını IT ve teknoloji yatırımlarıyla birleştirerek pazarlama, değer ve marka gelişimine destek sağlamaktadırlar.

7- Veri Merkezi Tesisleri
Şirketlerin sürekliliğine katkı sağlayan bir diğer girişim de veri merkezleridir. Soğutma sistemleri ve tesis inşasındaki geliştirmeler veri merkezlerinin enerji tüketimini azaltmaya yönelik birleşik tesisler ve IT projelerinin gelişmesine öncü olacak etmenler arasındaki yerini alıyor.

8- Hesap Denetimleri
Web teknolojileri ve mobil uygulamaların gelişimiyle ortaya çıkan Bring Your Own Device (Kendi Cihazını Getir) politikaları bir çok şirketin güvenlik amacıyla IT politikalarına ve hesapların denetimlerine ekstra bütçe ayırmalarını gerektirecektir.

Veri Merkezi9- Veri Merkezi Otomasyonu
IT uzmanları enerji tüketimini azaltmak amacıyla otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi için çalışmaktadırlar. Kendi başına çalışan sistemler daha hızlı problem çözümü, veri depolama, yedekleme ve sistem senkronizasyonu konularında daha etkili ve daha düşük masraflı olacaklarından 2015 yılında da otomasyon üzerine yapılan yatırımlar çok büyük olacaktır.

10- WAN Optimizasyonu
Wide Area Network yani Geniş Alan Ağı birbirinden uzakta olan bölgelerdeki birimlerin aynen LAN ağı üzerinde olduğu gibi iletişim sağlamasını sağlayan teknolojidir. Belirli ayarlardaki router cihazları ile birbirine bağlanan bu birimler WAN yani Geniş Alan Ağlarını oluştururlar. Yeni IT yatırımları ile birimler arası veri transferleri bulut teknolojisi çözümlerini de kullanacaklar.

Diğer Bloglar