Ana içeriğe atla
En

CIO’ların İş Liderine Dönüşebilmesi İçin Gerekli 9 Yetkinlik

BT Kariyer

CIO’ların İş Liderine Dönüşebilmesi İçin Gerekli 9 Yetkinlik
İş süreçlerinin güvenli ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için CIO pozisyonu kritik bir gereksinim olmayı sürdürüyor. CIO'lar, BT liderliği ve girişimcilik becerileri üzerinde çalışarak iş profillerini geliştirebilir ve şirketlerini daha iyi yerlere getirebilir.

CIO'lar, karmaşık bilgi güvenliği tehditlerinden, veri analitiğini tedarik zincirine entegre etmeye kadar birçok BT ve ticari operasyon zorluklarıyla karşı karşıyadır. Bununla birlikte, giderek artan bir şekilde, aktif bir dijital dönüşümün veya yeni bir teknoloji tabanlı iş modelinin geliştirilmesi gibi stratejik yatırımları planlamak ve yönetmekten sorumludurlar.

Deloitte’un Global CIO Anketi, CIO’ların ilk beş önceliğinin hem operasyonel hem de stratejik faaliyetleri içerdiğini göstermektedir;

  • Müşterileri çekmek, elde tutmak ve onlarla bağlantı kurmak.
  • Yeni pazarlara, segmentlere ve coğrafyalara genişlemek.
  • Hem iş hem de BT performansını yönlendirmek.
  • Maliyeti düşürmek.
  • Yeni ürün ve hizmetler yaratma.

CIO'lar ve iş paydaşları ile yapılan nitel görüşmelerden bir araya getirilen bu araştırma, CIO'ların liderlik becerilerini geliştirmek ve iş liderinin rolünü üstlenmek için yeni yetkinlikler geliştirmek istedikleri fikrini doğrulamakla birlikte, ankete katılan CIO'ların %55’i öncelikli olarak operasyonlara ve BT departmanını yürütme sorumluluklarına odaklandıklarını ve strateji için çok az zaman bıraktıklarını söylüyor.

Bir iş lideri olmak, CIO'nun, operasyonel bilgi birikimine, dinamik liderlik becerilerine ve pratik iş zekasına daha fazla önem vermesini gerektirir. Operasyon yönetimi, BT liderliği ve girişimcilik alanındaki dokuz yetkinlik, CIO'ların teknoloji liderliğinden iş dünyasına geçişinin temel anahtarlarıdır.

Operasyon Yönetimi: İş Operasyonlarını Optimize Edin
İşletmelerde pürüzsüz ve verimli BT operasyonları esastır. Ancak operasyonların sorumluluğu aynı zamanda gelecekteki iş ihtiyaçlarının tahmin edilmesi ve bu yeteneklerin oluşturulması, satın alınması veya kiralanması konusunda objektif kalmayı da içerir. Bu alandaki yetkinlikler şunları gerektirir:

1) İşletme Çevikliği
CIO'lar hem BT organizasyonunda hem de girişimlerde çeviklik yaratır. BT ekibinde, daha az kusurla daha hızlı teslimatı destekleyen Agile geliştirme ve DevOps yeteneklerini zorlayabilirler. Girişim içinde birçok CIO, ticari büyümeyi kısıtlayan ve on yıllardan kalma eski geleneklerle uğraşmaktadır.

2) Güvenlik ve esneklik sağlamak
CIO'ların %60’ı riskleri yönetmeyi ve dijital varlıkları temel bir beklenti olarak değerlendirirken, %64'ü siber güvenlik konusunda teknoloji harcamalarının önümüzdeki iki yıl içinde artmasını bekliyor. İş liderlerini ve çalışanlarını siber güvenlik konularında etkilemek ve eğitmek ve savunma mekanizmalarını geliştirmek için uygun stratejiler geliştirmek kritik bir hedeftir.

3) Ekosistemlerden yararlanmak
İş ortağı, satıcı ve servis sağlayıcı ekosistemleri, bol miktarda fikir kaynağı sağlayabilir. Küresel kuluçka ve inovasyon merkezleri, gerekli BT yeteneklerini ve iş sorunlarına yaratıcı çözümler sunabilir. Ancak araştırma bu alandaki boşluğu ortaya koyuyor; CIO'ların sadece yüzde 31'i ekosistem ortaklarını başarıları için gerekli görüyor.

BT Liderliği: İş Gereksinimlerini Düzenleyin
4) İş ve teknoloji stratejilerini birleştirmek
İş ve BT öncelikleri birleştirildiğinde, CIO'lar iş sonuçlarına odaklanabilir. CIO'ların ezici bir çoğunluğu (%78) departmanlarını, stratejik olarak iş ve performans hedefleri ve iş ilişkileri ile aynı seviyeye getirmenin şart olduğunu kabul ediyor. Anket sonuçları, işletme odaklı CIO'ların diğer CIO'lara kıyasla daha geniş bir iş yelpazesi ile en güçlü ilişkilere sahip olduğunu göstermektedir. Bu yetkinliğe katkıda bulunan diğer güçlü yanlar ise finansal zeka ile piyasaları ve yıkıcı güçleri iyi anlamaktır.

5) Yetenekleri geliştirmek
Araştırmaya katılan CIO'ların %45’i ilgi çekici, motive edici ve yetenekli bir yapının başarı için gerekli olduğunu söylüyor. Bir BT lideri olarak CIO, yüksek performans gösterenleri desteklemelidir. Çalışanlara, kariyer ve iş hedeflerine ulaşmaları için rol alma fırsatları sağlar; yeteneklerin iş süreçlerini, müşteri beklentilerini ve dış pazarı anladığı bir BT kültürünü geliştirmelidir.

6) BT işletim modelinin tasarlanması
Etkili CIO'lar, mevcut ve gelecekteki iş gereksinimlerini karşılayan, operasyonel mükemmelliği ve yeniliği kolaylaştıracak kadar esnek olan kurumsal tasarım, altyapı, kaynaklar, süreçler, yetkinlikler, yetenekler ve dağıtım modelleri dahil olmak üzere bir BT çalışma modelinin öneminin farkındadır.

Girişimcilik: Rekabet Avantajı Sağlayın
Girişimciler gibi, yeni BT yetenekleri ve yeni gelişen teknolojilerle deney yapan CIO'lar, kuruluşlarına yüksek bir değer katıyorlar.

7) İnovasyonu şekillendirmek
Bazı CIO’lar teknolojiye dayalı inovasyonu bir öncelik haline getirmek ve kapasitesini güçlendirmek için ortaklıklar veya satın almalar gerçekleştirir. Yenilik getiren CIO'lar, özellikle rekabet avantajı olmayan alanlarda operasyon sorumluluklarını devrediyorlar.

8) Müşterileri Hoşnut Etmek
Ankete katılan CIO'ların %45’i, müşterilerin 1 numaralı iş önceliği olduğunu söyledi. Bir yıl sonra, bu sayı yüzde 12 oranında arttı. BT ve iş stratejilerini ayarlamak, CIO'ların yeni müşteri odaklı iş modelleri, pazarlar ve hatta endüstriler yaratmak için yeniliklere odaklanmasını sağlar. Müşteri deneyimi gittikçe daha önemli bir rekabet savaşına dönüştüğü için, CIO'lar organizasyonlarına müşteri davranışı ve tercihleri ​​anlayışı kazandırmalıdır.

9) İşletmeyi Dijitalleştirmek
Dijital teknolojileri geleneksel ürünlere ve hizmetlere uygulayan bir girişimci altyapı, CIO'ların iş dünyasına değer katmasına yardımcı olur. Örneğin, robotik süreç otomasyonu, nesnelerin interneti (IoT) ve tahmine dayalı analitik gibi teknolojiler, yeni tedarik zinciri modellerini yönlendirebilir.

Stratejik bir iş lideri olma yolunda önceden belirlenmiş bir yol yoktur. Her CIO’un yolculuğu; endüstri, pazar, müşteriler, şirket, iş öncelikleri ve zorlukları, mevcut yetenek ve kaynaklar, CIO’un güçlü ve zayıf yönleri ve diğer faktörlere bağlı olarak şekillenecektir. Ancak bu 9 yetkinliğin bir araya gelmesi, BT lideri ve girişimci olma yolunda geçişi hızlandırmaya yardımcı olabilir.
 
 
Bu yazıyı okuyanlar, bunları da okudu;
İşletmenizin Geleceği İçin Hazır Mısınız?
BT Yöneticilerinin Değişen Rolü [infografik]
BYOD Nedir? BT Yöneticileri Neler Bilmeli?

Diğer Bloglar