Ana içeriğe atla
En

BT'nin Etkin Kullanımı ve Diğer Departmanlarla İşbirliği

BT Kariyer

BT'nin Etkin Kullanımı ve Diğer Departmanlarla İşbirliği
Bilgi teknolojileri, daha önceleri ağırlıklı olarak optimizasyon için kullanılırken, şimdilerde çok daha fazlasını sunma potansiyeline sahiptir. Bilgi teknolojilerinin artık hemen hemen her iş koluna ve her departmana dahil olduğunu söylemek de mümkündür. Bu nedenle, BT departmanına büyük sorumluluk düşüyor ve bu sorumluluk zamanla artıyor. BT departmanı; kurumun sistem yönetiminden, kurum içinde kullanılan yazılım ve donanımların belirlenmesine kadar birçok önemli görevi üstleniyor. BT departmanının önemli olan bir diğer görevi ise bu teknolojileri kullanan bütün çalışanları, bu teknolojilerin nasıl kullanılması gerektiği hakkında bilgilendirerek sistemin sorunsuz ve verimli çalışmasını sağlamasıdır.

BT departmanının diğer departmanlar ile olan işbirliği, kurumların başarısında önemli bir rol oynuyor. Bir kurumda bilişim teknolojilerinin etkili kullanılması ve BT departmanının diğer departmanlarla uyumlu çalışması sonucunda, kurum aşağıda sıraladığımız 7 faydayı elde edebilir;

1) Yenilikçilik: Kurumun operasyonlarında bilişim teknolojilerini kullanması; potansiyel müşteriler, kurum çalışanları ve toplum tarafından yenilikçi ve profesyonel bir kurum olarak algılanmasını sağlar. Bu algı, kurumun rekabet avantajı elde etmesini sağlayarak kurumun başarılı olmasına katkıda bulunuyor.

2) İletişim Kolaylığı ve Tasarrufu: Tümleşik iletişim çözümleri, kurum içerisindeki ve dışındaki iletişimin çok daha etkili ve verimli gerçekleşmesine yardım eder. Sesli ve video konferans, anlık mesajlaşma ve durum bilgisi gibi özellikleriyle zamandan ve paradan tasarruf sağlar. Araştırmalara göre tümleşik iletişim çözümleri sayesinde, sık seyahat eden ve takım çalışmalarında yer alan çalışanlar günde 60 dakikaya kadar tasarruf edebiliyor.

3) Verimlilik: Bilgi ve iletişim teknolojileri, kurumların kaynaklarını verimli kullanmasına büyük katlılarda bulunur. Yeni teknolojilerin kullanılması, çalışanların hem zamanlarını daha verimli harcamalarına yardım eder hem de gereksiz işlemler ile uğraşmadan işlerine odaklanmalarını sağlar. Örneğin Karel Bulutta Konferans çözümü gibi sistemler sayesinde toplantılar için harcanan zaman ve bütçede önemli tasarruf sağlanırken, görsel iletişimin sağlayacağı verimlilikten de yararlanılmış olur.

4) Veri Güvenliği: Bir kurumda, muhasebe bilgilerinden müşteri bilgilerini içeren listelere kadar bilgisayarlara kayıtlı pek çok belgenin güvenliği de BT departmanın sorumluluklarındandır. KVKK gibi yasal düzenlemeler ile birlikte önemi giderek artan bu bilgiler, şirketlerin çok önemli varlıklarından biridir. Bu nedenle, şirketler bilgi güvenliğine oldukça yüklü bir kaynak ayırıyor. BT departmanındaki sorumluların, gerekli güvenlik önlemlerini alarak siber güvenliğin üst düzeyde tutulmasını sağlaması ve çalışanların bu konularda neler yapması gerektiğini açıkça belirtmesi gerekiyor.

5) Müşteri Memnuniyeti: Müşteri memnuniyetini yüksek tutmak için BT departmanı tarafından yönetilen ve diğer departmanlara sağlamış olan donanımlar ve yazılımlar vardır. Bunlar genellikle satış, pazarlama, müşteri hizmetleri ve proje ekipleri tarafından kullanılır. BT departmanının, diğer departmanların ihtiyaçlarını iyi anlayıp gereksinimlerini karşılaması, istikrarlı ve yüksek müşteri memnuniyeti sağlamaya yardımcı olur.

6) İnsan Kaynağı Gelişimi: Kurumlarda kullanılmak üzere yazılmış, çalışanların kendilerini geliştirmesi için çeşitli yazılımlar mevcuttur.  Bir kurumda çalışanların kendilerini geliştirmesini sağlayan programların kullanılıyor olması, onların yetkinliklerini ve motivasyonunu artırdığından dolayı şirketin insan kaynağının güçlenmesine katkıda bulunabilir.

7) Çalışan Memnuniyeti: İnternet ile birlikte yetişmiş olan nesillerinin iş hayatına girmesiyle birlikte çalışanların kurumlardan teknolojik cihazların etkili kullanılmasıyla ilgili beklentileri oluşuyor. Bilişim teknolojileri etkili kullanılırsa, çalışanların iş yerlerindeki memnuniyetini artırıcı bir etki yapabildiği gibi, etkili kullanılmaması durumunda ise çalışanların beklentilerini karşılayamamış olacağından dolayı ters etki de yapabiliyor. Bu nedenle şirket içi kişisel cihazların kullanımı ve BYOD ile ilgili politikaların oluşturulması ve işlerlik kazanması da oldukça önemlidir.

Bilişim teknolojilerinin ve bu sistemleri kuran, yöneten BT departmanının bir kuruma birçok yarar sağlayabileceğini açıklamaya çalıştık. Bu teknolojilerin kurumlara olan faydaları, kurumdan kuruma değişebildiği gibi sayıları da çoğaltılabilir. İçinde bulunduğumuz dönemde, bilişim teknolojilerine yatırım yapan şirketlerin geleceğe daha hazır olacakları da su götürmez bir gerçek. Peki sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz?
 
 
Bu yazıyı okuyanlar, bunları da okudu;
Bugünün ve Yarının En Popüler 12 IT Mesleği
Değişen İş Dünyasında BT Yöneticileri
İletişim Sistemlerini Buluta Taşımanın 10 Avantajı

Diğer Bloglar