Temiz Kod İçin 15 Öneri

Buradasınız

temiz kod için öneriler
Karşınıza karmaşık, düzensiz ve not içermeyen kodlar çıktığında neler hissettiğinizi çok iyi anlıyorum. Bunu önlemek için "temiz kod" önerilerini ve ipuçlarını bu yazıda bulacaksınız. Sizler de bu yazıyı paylaşarak temiz kodu teşvik edebilirsiniz.

Günümüzde sıfırdan başlanarak ticari bir yazılım geliştirilmesi, özellik, arayüz ve protokol çeşitliliğinin getirdiği kompleksite artışı ve pazara çıkış sürelerinin giderek kısalması nedeniyle neredeyse imkansızdır. Bu yüzden mevcut kod parçalarının doğrudan ya da değiştirilerek kullanılması bir zorunluluk haline gelmiştir.
Video oyunlar eğitime nasıl katkı sağlıyor
Yeniden kullanılacak kod parçaları kurum içinde üretilmiş olabileceği gibi, açık kaynak kodları ya da satın alınmış kodlar olabilir. Bu kod parçalarının verimli ve güvenli olarak kullanılabilmeleri için kolay anlaşılabilir ve değiştirilebilir olmaları çok önemlidir. Kurum içinde üretilmiş de olsa, kodun ilk geliştiricisinin uzun zaman önce ayrılmış olması, bir üst düzey yöneticinin kodu olması durumunda, sıklıkla “koddaki şu açıklamada (// yyyy) ne demek istemiştiniz” gibi sorular sorma şansının olmaması, ya da kendi kodu da olsa altı ay sonra detayları hatırlama zorluğu, kodla yeni sahibini başbaşa bırakacaktır.

Tüm bu nedenlerle yazılımcıların aşağıdaki konuları anlaması ve dikkat etmesi oldukça önemlidir;

  • İyi kod ve kötü kod arasındaki fark,
  • İyi kod yazmak ve kötü kodu iyi koda dönüştürmek,
  • İyi isimler, iyi fonksiyonlar, iyi nesneler (object) ve iyi sınıflar (class) oluşturmak,
  • Maksimum okunabilirlik için kodu formatlamak,
  • Kod yapısını bulanıklaştırmadan hata işlemek (error handling),
  • Birim test yapmak ve test odaklı geliştirme (TDD).

Robert C. Martin’in Clean Code - A Handbook of Agile Software Craftsmanship (Temiz Kod – Çevik Yazılım İşçiliği Elkitabı) adlı eserinde temiz kod yazmanın prensipleri, örüntüleri (pattern) ve pratikleri anlatılmaktadır. Bu blog yazısında uzun uzun anlatamayacağım için, konuyla ilgili fikir vermek ve teşvik etmek amacıyla, kitabın isimlendirmeyle ilgili birinci bölümünü ana başlıklarıyla aşağıda özetlemeye çalıştım.

1) Niyeti ortaya koyan isimler kullanın
Değişken, fonksiyon ya da sınıf ismi, neden var olduğunu, ne yaptığını, ve nasıl kullanıldığını anlatmalıdır.

int g; // gun olarak gecen zaman

yerine

int gunOlarakGecenZaman;
int atamadanBeriGecenGun;
int degisikliktenBeriGecenGun;
int gunOlarakDosyaYasi;

gibi isimler seçilmelidir.

2) İsimde yanlış bilgilendirmeden kaçının
Bir grup hesaba gerçekten liste değilse hesapListesi demeyin. hesapGrubu, birGrupHesap ya da sadece hesaplar daha iyi olacaktır.

Yanıltıcı isimlendirmeye en uç örnek değişken ismi olarak küçük L ya da büyük o kullanmak olacaktır.

int a = l;
if (O == l)
a = Ol;
else
l = Ol;

Kullanılan editör ve fonta bağlı olarak küçük L birle, büyük o sıfırla karıştırılabilir.

3) İsimleri anlamlı olarak farklılaştırın
İsimleri numara ekleyerek farklılaştırmak yanlış bilgi vermekten öte hiç bilgi içermez.

public static void copyChars(char a1[], char a2[]) {
for (int i = 0; i < a1.length, i++) {
a2[i] = a1[i];
}
}

Argüman olarak kaynak ve hedef kullanılırsa bu fonksiyon daha anlaşılır olacaktır.

4) Telaffuz edilebilir isimler kullanın
Telaffuz edilebilir isimler kullanmakyazılım ve temiz kod anlaşılırlığı kolaylaştıracağı gibi takım içi iletişimi de kolaylaştıracaktır. Telaffuz edemiyorsanız, üzerine tartışmanız da bir hayli zor olacaktır. olsyagsdsn (oluşturma tarihi, yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye) değişkeninden bahsederken “Buradaki olsyag se de se ne değişkeni int olmalı” benzeri konuşmalar sıkça duyulacaktır çünkü programlama sosyal bir aktivitedir.

5) Aranabilir isimler kullanın
Tek harflik isimler ve numerik sabitlerin metin içinde aranması kolay değildir. OGRENCI_BASINA_EN_COK_SINIF’ı bulmak 7’yi bulmaktan kolaydır. Tek harflik isimler sadece kısa metodların içindeki lokal değişkenler için kullanılabilir.

Aşağıdaki iki kod parçasını karşılaştırınız.
 

for (int j = 0; j < 34; j++) {
t += (g[j]*4)/5;
}

,

int reelGunSayisi = 4;
const int HAFTALIK_CALISMA_GUNU = 5;
int toplam = 0;
for (int j = 0; j < GOREV_SAYISI; j++) {
int reelGorevGunleri = gorevKestirimi[j] * reelGunSayisi;
int reelGorevHaftalari = (reelGunler/HAFTALIK_CALISMA_GUNU);
toplam += reelGorevHaftalari;
}

 
6) Kodlamadan kaçının
İsim uzunluğu sınırlaması olan eski dillerde bu kuralı çiğnemek zorunluydu. Fortran, ilk harfin türü belirten bir kod olması kuralı nedeniyle kodlamaya zorlayan bir dildi. Ancak günümüzün güçlü tür kontrolü yapan modern dillerinde böyle bir sınırlama bulunmamaktadır.

int iTelefonNumarasi;

yerine

int telefonNumarasi;

kullanılırsa değişkenin long yapılması gerekince ismin değişmesi gerekmeyecektir.

Sınıf ve fonksiyon üye isimlerinde de ‘_’, ‘m_’ ya da ‘its’ benzeri kodlamalara gerek yoktur çünkü sınıf ve fonsiyonlarınız bunlara gerek duymayacak kadar kısa olmalıdır. Ayrıca üye isimlerini renklendiren bir editör kullanılmalıdır.

7) Zihinsel eşlemelerden kaçının
Döngü sayaçlarına i ya da j gibi isimlertemiz kod ve yazılım teşvikleri verilebilir çünkü bu geleneksel bir uygulamadır. Ancak diğer çoğu durumda tek harfli bir isim kötü bir seçimdir.

Programcılar genelde akıllı insanlardır. Akıllı insallar bazen gösteriş yapmayı severler. r’nin url’nin sunucu ve şema çıkarılmış küçük harf versiyonu olduğunu hatırlayabiliyorsanız açıkça çok akıllı olmalısınız. Akıllı programcı ile profesyonel programcı arasındaki farklardan biri, profesyonelin, açıklığın paha biçilmez olduğunu bilmesidir.

8) Sınıf isimleri
Sınıf ve obje isimleri, musteri, WikiSayfası, Hesap, HesapCozumleyici gibi isim ya da isim cümleleri olmalıdır. Sınıf ismi fiil olmamalıdır.

9) Metod isimleri
Metod isimleri, odemeyiErtele, sayfayiSil, sakla gibi fiil ya da fiil cümleleri olmalıdır.

10) Her kavram için tek kelime kullanın
Farklı sınıfların benzer metodları için Sakla, Yaz ve Kaydet kullanmak kafa karıştırıcıdır. Bir tanesi seçilip tüm kodda bağlı kalınmalıdır.

11) Kelime oyunu yapmayın
Aynı kelimeyi farklı fikirler için kullanmak bir kelime oyunudur. Topla‘yı ele alalım. Bir sınıfta tuşlanan numaraların toplanması, bir diğerinde mevcut iki değerin toplanması ya da eklenmesi işlemi için kullanılması kafa karıştırıcı olacaktır.

12) Çözüm alanına ait isimler kullanın
Kodunuzu okuyacak kişilerin programcı olacağını unutmayın. Bilişim terimlerini, algoritma isimlerini, örüntü isimlerini, matematik terimlerini kullanmaktan çekinmeyin. Zorunlu olmadıkça sorun alanına ait terimler kullanmamalıyız çünkü programcıların ikide bir müşteriye gidip isimlerin ne anlama geldiğini sormalarını istemeyiz. HesapVisitor Visitor örüntüsüne aşina bir programcıya çok şey ifade edecekken, HesapCetveli fazla fikir vermeyebilir.

13) Sorun alanına ait isimler kullanın
Programlayıcı jargonundan bir isim bulunamıyorsa, sorun alanından bir isim kullanılabilir. Programcı en azından bir alan uzmanı bulup ne anlama geldiğini sorabilir.

14) Anlamlı bağlamlar ekleyin
ad, soyad, cadde, sokak, numara, sehir vetemiz kod ve güvenlik postakodu isimli değişkenleriniz olduğunu düşünelim. Topluca bakıldığında bir adres oluşturdukları anlaşılabilir. Fakat sadece kodun bir yerinde numara’nın tek başına kullanıldığını görürseniz ne anlarsınız? Ön ekler kullanarak bağlam ekleyebilirsiniz: adresAd, adresSoyad, adresCadde… Daha iyisi Adres isimli bir yapı ya da sınıf oluşturmak olacaktır. Böylece derleyici de bu değişkenlerin daha büyük bir oluşumun elemanları olduklarını bilecektir.

15) Gereksiz bağlam eklemeyin
“Delüks Benzin İstasyonu” adlı hayali bir uygulamada, her sınıf isminin önüne DBI eklemek kötü bir fikirdir. Açıkcası kullandığınız araçlara karşı haksızlık yapmış olursunuz. D’ye basın ve sistemdeki tüm sınıfların bir kilometrelik listesi karşınızda.

BONUS: Muzip olmayın
İsimlendirme çok akıllıca olursa sadece yazarın espri anlayışını paylaşanlar tarafından ve şaka hatırlandığı süre boyunca anlaşılabilecektir. KutsalElBombasi isimli bir fonsiyonun ne olduğunu kim bilebilir? Gerçekten çok muzipçe ama bu durumda OgeleriSil daha uygun bir isim olacaktır.

Bu konuda sizlerin de önerileri varsa, yorum olarak paylaşabilirsiniz.
 
Bu yazıyı okuyanlar, bunları da okudu;
Programlama Dilleri Nedir? Gelişimi ve Tarihi
2016 Türkiye Bilişim Pazarı
Bugünün ve Yarının En Popüler 12 IT Mesleği

Yazar: Cömert Sağıroğlu

BENZER YAZILAR

Yorumlar

Dünyada yaygın kullanılan tüm yazılım dilleri İngilizce'yi temel alan dillerdir. Yazılımcıların dünya genelinde kullandıkları dil de öyle olunca, kodların evrensel olması için yerli yazılımcılar da İngilizce'yi tercih ederler. Türkçe kullanmak kesinlikle yanlış ya da hatalı değil ama "tarzanca" olarak tabir ettiğimiz birden fazla dil kullanmak kesinlikle sakıncalı. Ayrıca sanırım yazının orijinali İngilizce ve bir "Worms" (Holy Granade) hayranı tarafından yazılmış :)

Güzel bir yazı olmuş teşekkürler.