Bilişim 2016'da Dikkat Çeken Konular

Buradasınız

bilişim 2016 etkinliğinde dikkat çeken konular
Türkiye Bilişim Derneği tarafından her yıl düzenlenen Ulusal Bilişim Kurultayı, bu yıl 8-9 Aralık 2016 tarihlerinde Sheraton Ankara Hotel & Convention Centre’de gerçekleşecek. Önceki yıllarda olduğu gibi Bilişim 2016 etkinliği de yoğun ve ilgi çekici konularla donatılmış durumda. Etkinlik ile ilgili gözden kaçırmamanız gereken konuları ve konuşmacıları bir araya getirmek istedik;

"Karel, TBD 33. Ulusal Bilişim Kurultayı Sponsoru" haberi için tıklayınız

Bilişim 2016 etkinliği 8 Aralık Perşembe günü saat 09:30’da Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, CEPIS Başkanı Byron Nicolaides, TBD
Yönetim Kurulu Başkanı İlker Tabak ve Bilişim 2016 EYK Başkanı Ersin Taşçı’nın açılış konuşmalarıyla başlayacak.

8 Aralık Perşembe
13:30 / 15:00 - İnternet, Yeni Medya ve Demokrasi Paneli (Salon 1)
“İnternet teknolojilerinin gelişimi internet temelli yeni medya araçlarının ortaya çıkmasını beraberinde getirmiştir. Yeni medya ve geleneksel medya arasında çok keskin bir ayrım ortaya çıkmakla birlikte, geleneksel medya da gelişmelerle birlikte yeniden yapılanmış; internet temelli yapılanmaları da sistemine dahil etmiştir.”

Bu panel çerçevesinde çok değerli gazeteciler “Yeni medya, vatandaş gazeteciliği, sosyal medya araçları üzerinden yapılacak her türlü toplumsal ve siyasal örgütlenme ve aktivitenin demokrasi kültürüne, katılımcılığa, bireysel tercihlerin toplumsal talebe dönüşmesine etkisi nasıl olacaktır?” konusu çerçevesinde değerli düşüncelerini ileteceklerdir.

Çağrılı Konuşmacı: Mehmet Akarca - Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü
Moderatör: Prof. Dr. B. Zakir Avşar - Gazi Ü. İletişim Fak. Öğr. Ü.
Panelistler :
Abdulkadir Selvi - Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı              
Hande Fırat - CNN Türk Ankara Temsilcisi
Hadi Özışık - İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Banu El - A Haber Spikeri
Batuhan Yaşar - TGRT Ankara Temsilcisi
 
13:30 / 15:00 - İşitme Engelliler Konuşuyor : “e-devlette engel yok!” Paneli (Salon 2)
“İşitme ve konuşma engelli bireylerin hayatında kolaylaştırıcı araçlardan biri olan e-devlet kapısından yararlanmada gelinen son nokta nedir?” Bütün bunların yanıtını bu oturumda “işitme engelliler” kendi işaret dilleriyle anlatacak, bizler dinleyeceğiz.

Moderatör: Nihat Kihtir - TÜRKSAT
Konuşmacılar:
Günay Bozkurt – TÜRKSAT
Göktuğ Ortaalan - TÜRK TELEKOM
Melek İman - Ev Hanımı
Sami Yenice - TÜRKSAT                                                              
İşaret Dili Tercümanı: Pelin Kobal - TBMM                                          
 
15:30 / 17:00 – 5G’ye Yolculuk Paneli (Salon 1)
2G, ses iletişimini binalardan bağımsız hale getirdi. 3G benzer bağımsızlığı internet için yaptı. 4G’de ise yüksek çözünürlüklü, gerçek zamanlı video her yerden ulaşılır oldu. 5G ise makinalara ve nesnelere haberleşme özgürlüğü sağlayacak. Sonuçta ortaya çıkacak e-Toplum sayesinde nesnelerin özgürlüğü, insanlığa hizmet edecek ve demokrasimizi daha da güçlendirecek.

Bağlantının dönüşümün merkezinde olması, 5G sistemlerinin yalnızca iletişimin evriminde değil, aynı zamanda şirketlerin, kurumların ve toplumun genelinin evriminde önemli bir rol oynamasına neden olmaktadır.

Moderatör: Galip Zerey - UDHB Müst. Yrd.
Panelistler:
Gediz Sezgin - TURKCELL Genel Müdür Yardımcısı
Şükrü Kutlu - TÜRK TELEKOM Genel Müdür Yrd.             
Hasan Süel - VODAFONE  Genel Müdür Yrd.
Ramazan Yılmaz - BTK Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanı
 
15:30 / 17:00 – Siber Tehditler ve Kritik Altyapıların Güvenliği Paneli (Salon 2)
Darbe girişimi sonrasında asimetrik siber tehditlerin artmasıyla birlikte “Elektronik Haberleşme”, “Enerji”, “Su Yönetimi”, “Kritik Kamu Hizmetleri”, “Ulaştırma”, “Bankacılık ve Finans” gibi kritik altyapıları hedef alan tehditlerin önlenmesine yönelik olarak Kamu Bilişim Merkezi Yöneticilerince alınması gereken tedbirler değerlendirilecektir. Bu kapsamda siber güvenlik yönetimi çerçevesinde yapılması gerekenlerin tartışılacağı panel Bilişim Merkezi Yöneticilerinin interaktif katılımıyla gerçekleşecek.

Moderatör: Prof. Dr. Mustafa Alkan - Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi
Konuşmacılar:
Furkan Civelek - T.C. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Daire Başkanı
Mehmet Yılmazer – EPDK Bilişim Hizmetleri Grup Başkanı
Aşkın Emanet – KODGEN TOGAF Danışmanı
Serbulend Zeren - Trend Micro Yönetici, MAM
 
9 Aralık Cuma
09:30 / 11:30 – Siyasetçi Bakışıyla e-demokrasi Paneli (Salon 1)
Bireysel, Toplumsal ve Siyasal yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelen Bilişim Teknolojilerinin bütün bu alanlardaki geleneksel paradigmaları değiştirmeye başladığı ve değişimin hızla devam edeceği kaçınılmaz bir gerçektir.

Bilişim Teknolojilerinin bundan sonra siyasal yaşama, demokrasinin gelişimine, katılımcılığa, doğrudan demokrasi kültürünün gelişimine katkısı ne olacaktır? Siyasal yaşamın her alanında Bilişim Teknolojileri ile yaşanacak olası değişimler, fırsatlar ve tehditler nelerdir?

Çağrılı Konuşmacı: Hikmet ÇETİN - TBMM Başkanı ( E )
Moderatör: Emrehan HALICI – E-Parti Kurucusu
Panelistler:
Prof. Dr. Vedat Bilgin - Ak Parti Ankara Milletvekili
Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır - CHP İzmir Milletvekili
Doç. Dr. Mehmet Günal - MHP Antalya Milletvekili
 
09:30 / 11:30 – Milli Güvenlik ve Siber Tehditler Paneli (Netaş Salonu)
Son dönemde iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak İnternet protokolleri üzerinden birbirine bağlı çok sayıdaki akıllı cihazın siber uzaya dahil olması, bu cihazları günlük yaşantısında kullanmakta olanların doğrudan siber uzayı hedef alan ortak tehditlere maruz kalmasını da beraberinde getirmiştir. Siber tehditler ekonomik, politik ya da terör amaçlı motivasyonlara sahip olabilirler.

Panelde siber tehditlere karşı ülke düzeyinde vatandaştan başlayarak siber güvenlik farkındalığının oluşturulması, milli çözümlerin geliştirilmesi, siber güvenliğin ülke genelinde devlet, üniversiteler, özel sektör ve STK’ların işbirliğiyle ele alınması, güçlü bir ekosistem ve yönetişim modelinin oluşturulması gibi konularda yapılması gerekenler güncel bilgilerden yola çıkılarak tartışılacak, somut çözüm önerileri sunulacaktır.

Çağrılı Konuşmacı: Reha Denemeç – Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı
Moderatör: Prof. Dr. Sıddık Yarman - TESİD Başkanı
Konuşmacılar:
Defne Tozan - IBM Türk Genel Müdürü
Müjdat Altay - NETAŞ Genel Müdürü
Ahmet Hamdi Atalay - Havelsan Genel Müdürü              
Akif Ekin - Ekin Yönetim Kurulu Başkanı
 
09:30 / 12:00 – Girişimcilik ile Kadınların Ekonomik ve Sosyal Yaşama Katılımının Artırılması Çalıştayı (Çalıştay Salonu)
Meslek sahibi olan veya olmayan kadınlarımızın özellikle “internet yönetişimi”, “aile ve kariyer”, kadın girişimciler”, “sosyal ve kültürel yapı” gibi konularda beklentileri tartışılacaktır.

Ayrıca, çeşitli nedenlerle iş hayatından uzaklaşmış olan meslek sahibi kadınların ekonomik hayata yeniden kazandırılması ve ulusal istihdamın artırılması için bilişim teknolojilerinden nasıl faydalanılabileceği tartışılacaktır.

Katılımcılar:
Çalıştay, Kamu ve Özel Sektörde Bilişim Yöneticisi ve Çalışanı olan kadınlar, Akademisyenler, Girişimci kadınlar, Kadın Dernekleri Temsilcilerinin katılım ve katkılarıyla gerçekleştirilecektir.
 
13:30 / 15:00 – Bulut Teknolojileri, Büyük veri  ve Demokrasi Paneli (Salon 1)
Bilişim Teknolojilerinin her alanda Bulut Bilişime yöneldiği ve birkaç yıl sonra içerisinde Bulut Teknolojilerini barındırmayan her türlü Bilişim uygulamasının kullanılamaz hale geleceği açık. Bu gelişmeler karşısında Türkiye’ nin tavrı ne olacak? Bizi bekleyen fırsatlar ve tehditler nelerdir?

Moderatör: Dr. Mahir Ülgü - Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü
Konuşmacılar: Dr. Özgür Dolgun - DATAMIND                  
 
13:30 / 15:00 – Ulusal Güvenlikte Siber Güvenliğin Konumu Çalıştayı (Çalıştay Salonu)
Günümüzde her şey sayısallaşmış ve bilişim teknolojileri hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Bu nedenle, bireyler, kritik altyapılar (kamu/özel sektör) ve devletimiz her zamankinden daha çok siber saldırılara açık hale gelmiştir. AB tarafından başlatılan Sayısal Gündem 2020 çalışmaları, söz konusu siber saldırılara karşı dayanıklılığı artırmak, açıkları gidermek, siber güvenliğin ulusal güvenliğe entegrasyonu ve bu zafiyetleri fırsata dönüştürerek katma değeri yüksek ekonomik işler yaratmayı hedeflemektedir.

Bu oturumda;
- Kişisel Haklar ve Kişisel Veriler (Süreç)
- Farkındalık/Siber Güvenli Yurttaş (İnsan)
- Siber Güvenlik Teknolojileri

Ana başlıklarında siber güvenliğin insan, süreç ve teknolojik boyutları tartışılacak ve ortak akıl oluşturularak ülkemizin karar vericilerine ışık tutulması sağlanacaktır.

Moderatör: Ali Yazıcı - TBD SG2020 Siber Milli Savunma U.G. Yöneticisi ASELSAN
Katılımcılar:
Dilek Şen Karakaya - Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Hanım Eken – TÜRKSAT
Mazhar Kani Hacıpaşaoğlu – HAVELSAN
Mehmet Ali İnceefe - Bilgi Güvenliği Derneği
Neşe Sayarı – BIZNET
Ali Yılmaz Kumcu – NETAŞ
Ali Işıklı - ASELSAN
 
15:30 / 17:00 – Demokrasinin Gelişen Yüzü: Mobil Devlet ve Nesnelerin İnterneti Paneli (Salon 1)
Gittikçe gelişen mobilite teknolojileri ve nesnelerin internetini hem kamu yararına hem de vatandaşlara hizmet götürme amacı ile kullanan mobil devlet, demokrasinin gelişimi ve değişimini göze görünür şekilde etkilemektedir. Bu etki iki acıdan incelenebilir:

- Kamuda Yönetişim: eDevletle birlikte kamu kurumları iş akışlarını ve vatandaşa verdikleri hizmetleri yeni teknolojiler kullanarak geliştirmek zorundadırlar. Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti ile güçlendirilmiş mobil devlet uygulamaları büyük fırsatlar yaratmakla birlikte büyük zorluklar da getiriyor.
- Demokratik Katılım: Hali hazırda mobil cihaz ve teknolojiler vatandaşlara, kamu yönetimi ile ilgili fikir sahibi, örgütleyici ve uygulayıcı olarak ortaya çıkmaları konusunda büyük bir güç sağlamaktadır. Bu teknolojilerin vatandaşın elinde olumlu ve olumsuz ne gibi sonuçlar doğuracağını bir çok ülkede (Filipinler, Tunus, Libya ve Mısır gibi)  olduğu gibi ülkemizde de görüyoruz. Daha akili ve birebirleri ile daha etkin iletişim içinde bulunacak olan yeni teknolojik gelişmelerin vatandaşlar tarafından yaygın olarak erişilebilir ve kullanabilir olması katilim ve demokrasi acısından ne ifade ediyor?

Bu panel, yapay zeka ve nesnelerin interneti ile yeni açılımlar oluşturan mobil devleti, daha ağırlıklı olarak vatandaşların yönetime katılımlarını, yeni teknolojiler ve demokrasi çerçevesinde ele alacaktır.

Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Şirin Tekinay - Işık Üniversitesi Rektörü                                                                                                                     
Moderatör: İbrahim Kushchu - MobileGov UK
Konuşmacı:
Gökhan Fidan – ANKAREF
Tuba Aydınoğlu - Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Görevlisi
 
15:30 / 17:00 – Bilişim Hukuku ve Demokrasi Paneli (Salon 2)
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte internetin sunduğu iletişim olanakları da artmıştır. Vatandaşlara sağladığı şeffaflık, sanal topluluklar için yarattığı yeni iletişim ortamları sayesinde internet demokrasi için yepyeni bir mecra olarak ortaya çıkmıştır. “E-Demokrasi”, bireylerin siyasal otorite ve güç odakları karşısında temel hak ve özgürlüklerini meşrulaştırmak için güç aldıkları demokrasi kavramının bir anlamda internet üzerindeki yeni yansımalarını oluşturmaktadır. Bu açıdan e-demokrasi olgusu klasik demokratik uygulamaların tamamlayıcısıdır.

İnternet gerçekten de katılımcı demokrasiye giden yolda bize daha özgürlükçü ortamlar sağlamaktadır. Öte yandan kötü niyetli kişi, grup ve ülkelerin siber saldırılarının önlenmesi demokrasinin güçlü bir şekilde sürdürülebilmesi için gereklidir. Gerek demokrasinin gelişimi ve gerekse tehditlere karşı tedbirlerin alınabilmesi için Bilişim Hukuku alanında neler yapılması gerektiği bu oturumda tartışılacaktır.

Çağrılı Konuşmacı: Cabir Bilirgen - Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi
Moderatör: Av. Hakan Canduran - Ankara Barosu Başkanı
Panelistler:
Av. Ceyda Cimilli Akaydın- TBD İstanbul Şubesi 2. Başkanı
Av. Nevhan Akyıldız - TBD İzmir Şubesi Hukuk Çalışma Grubu Başkanı
Av. Özgür Eralp - Eralp Avukatlık Bürosu
Av. Mehmet Ali Köksal - Köksal&Partners Avukatlık Bürosu
 
17:00 / 18:00 – Bilişimin Sanayide ve Demokraside Birleştirici Rolü – Kapanış Oturumu (Salon 1)
Oturumda ; konferans süresince çalıştaylarda ve panellerde tartışılan konulardan yola çıkarak,

- Bilişimin sanayiye olan katkıları,
- Gelişen sanayinin yaşam tarzımız üzerinde yarattığı olumlu ve olumsuz etkiler (yasaklar, kadınlar, çocuklar ve gençleri de kapsayan bireysel gelişim, bilimsel çalışmalar, sosyo-ekonomik yapı) ve en nihayetinde
- Bilişim ve demokrasinin etkileşimi sonucunda belirli alanlarda (milli güvenlik, kamu güvenliği, yerli donanım/yazılım) ortak akılla oluşturulmuş yol haritası;

özetlenecek ve konferans kapanış bildirgesi sunulacaktır (veya paylaşılacaktır).

Moderatör: Aydın Kolat - Verisis Genel Müdürü
Panelistler:
Koray Özer - TBD II. Başkanı
Ersin Taşçı - Bilişim’2016 EYK Başkanı
Ahmet Pekel - TBD YK Üyesi
Erdal Naneci - TBD Denetim Kurulu Üyesi
Nurcan Özyazıcı Sunay - TBD Ankara Şubesi II. Başkanı
Ali Yazıcı - TBD SG2020 Siber Milli Savunma U.G. Yöneticisi ASELSAN
Emirhan Işık - TBD Genç Başkanı
 
Etkinlik programın tamamı ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>
 
Bu yazıyı okuyanlar, bunları da okudu;
2016 Türkiye Bilişim Pazarı
IP İletişimin İşletmeler için 7 Faydası
Bugün Bilişim Dünyasına Yön Veren 10 Trend

Yazar: admin35

BENZER YAZILAR